Rekordowe zainteresowanie pieniędzmi na szkolenia i kursy zawodowe

Zakończył się termin składania  wniosków przez pracodawców z powiatu ostrowieckiego na dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego m.in. szkoleń oraz kursów zawodowych
i specjalistycznych. W ciągu 5 dni do ostrowieckiego urzędu pracy wpłynęło ponad 50 wniosków na kwotę miliona zł!
To dwukrotnie więcej niż budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, gdyż w tym roku nasz urząd pracy otrzymał na ten cel blisko pół miliona zł. Wszystko wskazuje, że pieniądze te szybko zostaną wykorzystane, bowiem zainteresowanie szkoleniami czy kursami zawodowymi umożliwiającymi pracownikom ostrowieckich firm zdobycie nowych lub poszerzenie posiadanych kwalifikacji jest ogromne.
-W pierwszym tegorocznym naborze trwającym od 7 do 11 lutego br., wpłynęło aż 51 wniosków na kwotę miliona zł. Obecnie trwa weryfikacja wniosków ? informuje nas Elżbieta Świercz, specjalistka ds. rozwoju zawodowego PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Celem utworzenia Krajowego Funduszu Pracy jest zapobieżenie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań czy oczekiwań pracodawcy i zmieniających się uwarunkowań m.in. wyzwań technicznych i technologicznych. Co roku ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej ustala tzw. priorytety, które urzędy pracy muszą uwzględniać przy rozpatrywaniu wniosków i przyznawaniu pieniędzy.
– W tym roku nasi pracodawcy uzasadniali swoje wnioski trzema głównymi priorytetami: potrzebą skierowania pracowników na kursy i szkolenia w zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy, innowacyjnością, czyli potrzebą podniesienia kwalifikacji i umiejętności związanych z zastosowaniem w firmach nowych technologii i podnoszeniem kompetencji cyfrowych oraz wsparciem osób zatrudnionych w firmach, które wskutek pandemii COVID-19 musiały dostosować się do nowej sytuacji rynkowej ? podkreśla przedstawicielka urzędu pracy.
Wszystko wskazuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim wystąpi, podobnie jak w latach poprzednich, o środki z rezerwy KFS, ale nastąpi to dopiero po rozdysponowaniu pieniędzy z puli podstawowej. Pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który w tym roku wynosi 177.470 tys. złotych, trafią do pracodawców poprzez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *