Rynek pracy dla obywateli ukraińskich

Specustawa, która została przyjęta przez Parlament, zakłada szereg nowych rozwiązań systemowych dedykowanych osobom uciekającym z ogarniętej wojną Ukrainy.

Jej celem jest zapewnienie cudzoziemcom doraźnej podstawy do legalnego pobytu. Nowe przepisy dotyczą m.in. uproszczonej procedury związanej z rejestracją w urzędach pracy oraz zatrudnienia.
Uchodźcy będą mieli też prawo do świadczeń, spełniając odpowiednie warunki.
– Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadza specustawą uproszczoną procedurę zatrudniania dla obywateli Ukrainy. Dla osób, które już podjęły zatrudnienie, to zawiadomienie pracodawcy o podjęciu pracy przez taką osobę w ciągu 7 dni od jej zatrudnienia. Natomiast dla obywateli innych państw nadal obowiązuje zezwolenie na powierzenie zatrudnienia, jak i zezwolenie na pracę sezonową.

-Druga kwestia dotyczy rejestracji  osób pochodzących z Ukrainy i przebywających na terenie kraju. Taka osoba, która będzie chciała mieć status osoby bezrobotnej, przyjdzie do punktu kontaktowego, jakim jest Powiatowy Urząd Pracy, gdzie zostanie dokonana rejestracja na podstawie posiadanego przez nią dokumentu, z datą, która będzie świadczyła o tym, że osoba ta przybyła z terenów objętych wojną po24 lutego br. Taka osoba otrzyma statusosoby bezrobotnej i będzie mogłakorzystać ze wszystkich form aktywizacji, które obowiązują Polaków, czyli staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia ? wyjaśnia Małgorzata Stafijowska, dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Do przeprowadzenia formalności potrzebny jest paszport lub inny dokument ze stemplem potwierdzającym przekroczenie granicy przez obywateli  z Ukrainy po 24 lutego br. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazuje, że obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Polsce wraz z prawem do pracy, zyskają również dostęp do świadczeń rodzinnych, w tym kapitału opiekuńczego. W specustawie znajdująsię także przepisy, które umożliwiają płatności dla wszystkich świadczeniodawców, którzy obecnie mają podpisane kontrakty z NFZ i będą takie usługi wykonywać na rzecz obcokrajowców, którzy przybyli do Polski od 24 lutego br. Będą oni mieli prawo do bezpłatnych świadczeń w zakresie pomocy doraźnej w POZ, na SOR, w szpitalu, w ratownictwie medycznym, porady nocnej i świątecznej. Obywatele ukraińscy uciekający przed wojną zgodnie z nowymi przepisami będą mogli korzystać ze wsparcia z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rodzinnego kapitału opiekuńczegooraz świadczenia dobry start, na  analogicznych zasadach, jakie obecnie dotyczą cudzoziemców.
Obecnie pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim nie zauważyli dużego zainteresowania proponowanymi aktywnościami wśród uchodźców z Ukrainy po 24 lutego br. Jak wynika z danych, po tej dacie do punku informacyjnego Starostwa Powiatowego zorganizowanego dla uchodźców z Ukrainy zgłosiło się 60 osób, w tym dzieci. Obecnie w ostrowieckim urzędzie
zarejestrowane jest 6 osób z Ukrainy, w tym jedna osoba po 24 lutego br. Jak zaznacza dyrektor Małgorzata Stafijowska, urząd jest przygotowany do współpracy z obywatelami Ukrainy, w tym w zakresie doradztwa zawodowego, zmiany kwalifikacji, zaplanowania rozwoju kariery zawodowej, podjęcia pracy oraz refundacji opieki nad dzieckiem do 7 roku życia. W celu uzyskania pomocy i informacji obywatele mogą kontaktować się z bezpłatną infolinią 19524. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *