Chcą służyć w armii

Spora grupa młodych osób odpowiedziała na zaproszenie ostrowieckiego Powiatowego Urzędu Pracy do udziału w spotkaniu z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sandomierzu,
Markiem Pietruszką. Były to osoby zainteresowane odbyciem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, które podczas spotkania poznały warunki służby, jak i możliwości szkoleń podczas 11–miesięcznego szkolenia specjalistycznego i jeden miesiąc szkolenia podstawowego.
Większość osób, które przybyły na spotkanie to mężczyźni, choć były również dwie kobiety. Osoby zainteresowane otrzymały zbiór informacji dotyczących różnych form szkoleń podczas odbywania dobrowolnej służby wojskowej w postaci biuletynu „Zostań żołnierzem RP. Jak przyznaje dyrektor PUP, Małgorzata Stafijowska, większość osób uczestniczących w spotkaniu postrzegała dobrowolna służbę wojskową jako zatrudnienie i formę stabilizacji.
-Mamy tu 12-miesięczny rodzaj zatrudnienia oraz możliwości uzyskania bardzo wysokich kwalifi kacji zawodowych, jak na przykład prawa jazda kategorii C, C+ E lub innej. Istnieje też szansa na urlop bezpłatny, urlop płatny. Jest to więc szereg atutów przemawiających za tym, że po ukończeniu takiej służby osoby mają stabilizację, poza tym zabezpieczone warunki mieszkaniowe, co jest bardzo ważne. Myślę, że warto taką służbą wojskową zainteresować się. Żołnierz dobrowolnej służby wojskowej może uzyskać wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4.560 złotych brutto, pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej, pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej – po spełnieniu wymagań określonego stanowiska. Istotne jest także to,
że dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie. Jest to więc szansa na pracę – podkreśla dyrektor M. Stafijowska.
Procedura jest bardzo prosta – wystarczy złożyć wniosek. I etap to szkolenie podstawowe, które trwa 28 dni. Kolejny etap to szkolenia specjalistyczne, które trwają 11 miesięcy, połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej, zapewnione zakwaterowane, wyżywienie oraz pensja. Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat, obywatelstwo polskie i nieposzlakowaną opinię.
Spotkania takie mają szansę na cykliczność – kolejne zaplanowano na wrzesień br., gdzie osoby zainteresowane będą mogły zadać szereg pytań, jak również pozyskać szczegółowe informacje dotyczące dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 

Print Friendly, PDF & Email