„Mieczysław Radwan. Historia prawdziwa”. Spotkanie z autorką – dr Marią Wiktorią Radwan

Trudno byłoby wskazać osobę, która posiada podobne zasługi dla ostrowieckiego muzealnictwa i jednocześnie dla ustanowienia właściwej opieki nad krzemionkowskim polem górniczym, jak Mieczysław Radwan. Dotychczas powstało wiele publikacji poświęconych postaci Profesora i jego wielowątkowej działalności. Istotna – szczególnie dla mieszkańców regionu świętokrzyskiego – wydaje się jej część ukierunkowana na popularyzację wiedzy o zabytkach techniki, odkrycie i rozpoznanie starożytnego zagłębia metalurgii żelaza czy na zabezpieczenie i właściwą ekspozycję neolitycznych kopalń w Krzemionkach.

Żaden z dotychczas opublikowanych tekstów nie posiada jednak walorów, które są związane z osobistym spojrzeniem na tę wybitną postać. Taki właśnie charakter ma książka „Mieczysław Radwan. Historia prawdziwa” autorstwa dr Marii Wiktorii Radwan – wnuczki Profesora. Spojrzenie to podkreśla fakt, że Autorka była świadkiem części opisywanych zdarzeń  i wykorzystała szereg informacji zawartych w archiwum rodzinnym oraz w archiwum PAN PAU w Krakowie. Nowopowstała pozycja winna wzbudzić żywe zainteresowanie czytelników. Uhonorowane mianem współwydawcy książki Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie dysponować częścią nakładu, zatem już teraz gorąco zachęcamy do jej zakupu w kasach muzealnych w Krzemionkach i Częstocicach.

Pierwszą okazją do nabycia książki będzie spotkanie autorskie z Panią dr Marią Wiktorią Radwan w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki – już 11 grudnia (niedziela) o godzinie 14.00, na które serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *