Feedback i zdaerzenia losowe w ostrowieckim BWA. Wernisaże już w najbliższy piątek

Po prezentacji malarstwa i rysunku ostrowieckiego twórcy Tadeusza Szypowskiego, BWA Ostrowiec zaprasza w najbliższy piątek na wernisaże dwóch wystaw z nieco innym spojrzeniem na sztukę.

Swoje prace zaprezentują znani w Polsce artyści – Marcin Berdyszak oraz Toamsz Drewicz, na co dzień twórcy związani ze środowiskami artystycznymi zachodniej Polski oraz wykładowcy akademiccy na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

– Cieszę się z planowanej ekspozycji. Bardzo dobrze wspominam czas pracy z wystawą „Osobno i razem”, którą prezentowaliśmy w naszej galerii w ubiegłym roku. Swoje prace pokazali wówczas między innymi studenci z pracowni profesora Berdyszaka oraz doktora Tomasza Drewicza – mówi dyrektorka ostrowieckiego BWA Justyna Łada. – Już w najbliższy piątek otworzymy dwie wystawy, które z pewnością staną się doskonałym pretekstem do wielu dyskusji z naszymi odbiorcami.

Profesor Marcin Berdyszak na ostrowieckiej wystawie artysta zaprezentuje instalację poruszającą ideę iluzji, nawiązującą do słynnego pojedynku Zeuksisa z Parazjosem, który zdaniem autora uruchomił szereg działań w sztuce, wykraczających daleko poza sferę malarstwa. Pokazana  będzie również realizacja dotycząca problemu etyki fotoreportera oparta o autentyczne zdarzenie. Realizacje przestrzenne zostaną skonfrontowane z pracami fotograficznymi dokumentującymi wcześniejszą realizację, będącymi pretekstem do bezpośredniej interwencji specjalnie dobranymi tekstami, odnoszącymi się do konkretnych fragmentów zdjęć. Wszystkie prace bazują na powstaniu kolejnych jakości wynikających z ponownej reakcji na te pierwotne.

„Zdaerzenie losowe”, czyli artystyczna wypowiedź doktora Tomasza Drewicza również będzie miała charakter wielowymiarowy. Na wystawie można będzie zobaczyć prace malarskie, dźwiękowe czy wideo, stanowiące pewien subtelny acz konkretny komentarz do współczesnej historii Polski, zadając przy tym pytanie o te wartości, które kształtują Nas jako jednostki oraz te umacniające Nasze poczucie wspólnoty. Artysta pochyla się nad zagadnieniem tożsamości i formami jej emanacji, prowokując do zajęcia osobistego stanowiska wobec tej problematyki.

Wernisaż odbędzie się w najbliższy piątek (24 lutego) o godz. 18.00. Natomiast w sobotę (25 lutego) o godz. 10.00 BWA Ostrowiec zaprasza na oprowadzanie autorskie po wystawie. Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny.

Marcin Berdyszak

tytuł wystawy: FEEDBACK

Na wystawie artysta zaprezentuje instalację poruszającą ideę iluzji, nawiązującą do słynnego pojedynku Zeuksisa z Parazjosem, który zdaniem autora uruchomił szereg działań w sztuce, wykraczających daleko poza sferę malarstwa. Pokazana  będzie również realizacja dotycząca problemu etyki fotoreportera oparta o autentyczne zdarzenie. Realizacje przestrzenne zostaną skonfrontowane z pracami fotograficznymi dokumentującymi wcześniejszą realizację, będącymi pretekstem do bezpośredniej interwencji specjalnie dobranymi tekstami, odnoszącymi się do konkretnych fragmentów zdjęć. Wszystkie prace bazują na powstaniu kolejnych jakości wynikających z ponownej reakcji na te pierwotne. Dzięki temu wracają do nas w postaci nowych refleksji, bez względu na czas i kontekst.

MARCIN BERDYSZAK

Urodzony w Poznaniu w 1964 roku. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu w 1988 roku. Od 1989 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu a obecnie Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego  i prowadzi pracownię działań przestrzennych na Wydziale Rzeźby.

W latach 1999-2002 prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej w ASP w Poznaniu. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich i współpracy z zagranicą. Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w latach 2008-2016.

Członek Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Magazyn, którego jest współzałożycielem wraz z Tadeuszem Wieczorkiem, Piotrem Pawlakiem i Wojciechem Nowakiem.  

Zajmuje się instalacją, obiektem, rysunkiem i malarstwem. Swoje prace prezentował na różnych wystawach zbiorowych i indywidualnych między innymi w Polsce, Niemczech, Słowacji, Czechach, Bośni i Hercegowinie, Rosji, Ukrainie, Finlandii, Austrii, Szwecji, Japonii, Meksyku, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Litwie, Szwajcarii, Izraelu i USA.

Brał udział w licznych spotkaniach i konferencjach dotyczących edukacji artystycznej.

Zrealizował kilkadziesiąt warsztatów autorskich w kraju i zagranicą. Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju i zagranicą.


Tomasz Drewicz

„Zdӕrzenie losowe”

Tytułowe „Zdӕrzenie” zakłada zestawienie dwóch dużych, wieloelementowych realizacji, które choć powstawały w pewnej określonej hierarchii i w myśli autora, są wobec siebie komplementarne, to jednak ich bezpośrednie skonfrontowanie, może uwypuklić nowe treści, będące efektem nielinearnego odbioru wytwarzanych przez nie kontekstów. Na wystawie można będzie zobaczyć prace malarskie, dźwiękowe czy wideo, stanowiące pewien subtelny acz konkretny komentarz do współczesnej historii Polski, zadając przy tym pytanie o te wartości, które kształtują Nas jako jednostki oraz te umacniające Nasze poczucie wspólnoty. Artysta pochyla się tym samym nad zagadnieniem tożsamości i formami jej emanacji, prowokując do zajęcia osobistego stanowiska wobec tej problematyki.

Tomasz Drewicz – Ur. 1982 w Obornikach Wielkopolskich. Artysta, kurator, krytyk i animator kultury.

W latach 2001 – 2005 studiował na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej. W latach 2004 – 2009 na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Edukacji Artystycznej w dwóch specjalnościach: Promocja i Krytyka Sztuki oraz Pedagogika Sztuki. Dyplom w drugim zakresie (z Rzeźby) w pracowni prof. Marcina Berdyszaka. Od roku 2009 pracuje na macierzystej uczelni – obecnie na stanowisku adiunkta w I Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych. W roku 2014 uzyskał stopień doktora sztuki.

Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” w roku 2010 oraz Stypendium Artystycznego Miasta Poznania w roku 2011. Zrealizował kilka wystaw indywidualnych, między innymi „Rozbrojenie jaźni” w BWA Olsztyn, „Komfort termiczny” w MCSW „Elektrownia” w Radomiu oraz „Ciepłem” i „Zaraz wracam” w Galerii AT w Poznaniu. Brał również udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Publikuje teksty w magazynach polskich i zagranicznych.

W swojej praktyce artystycznej zajmuje się przede wszystkim instalacją i obiektem. Często sięga również po inne media takie jak: fotografia, wideo a czasem również performance. Swoje realizacje nazywa „zdarzeniami”, a do ich współtworzenia często zaprasza odbiorców. W swoich ostatnich pracach rozpatruje zagadnienia związane z fenomenem wolności i wolnej woli, jak również pojęcia impasu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *