Co z byłym budynkiem Rejonu Telekomunikacji Polskiej? Wyceniono go na 1,7 mln zł

Dokładnie 21 grudnia 1994 roku w budynku Rejonu Telekomunikacji Polskiej przy dzisiejszej Alei Jana Pawła II uruchomiono centralę automatyczną na tysiąc numerów. Koszt inwestycji wyniósł 2,5 mld zł. Do 2010 roku TP S.A. była sukcesywnie prywatyzowana, aż stała się własnością Orange, spółki zależnej od France Telecom. Po tamtych wydarzeniach, dziś już historycznych, pozostał okazały, czterokondygnacyjny budynek wystawiony obecnie na sprzedaż.  Kilka tygodni temu zmarł też ostatni dyrektor Rejonu Telekomunikacji Polskiej, Sławomir Bełczewski.

Budynek biurowy po byłej siedzibie TP S.A. w Ostrowcu schował się dziś za drzewa posadzone wzdłuż ogrodzenia usytuowanego przy ulicy Akademickiej prowadzącej do siedziby ostrowieckiej uczelni. Orange informuje, że nieruchomość nie jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 1999 roku nieruchomość usytuowana jest na terenie z przeznaczaniem pod funkcję handlową i usługową. Za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki o powierzchni 5799 m2 oraz prawa własności zabudowań, czyli budynku biurowo-technicznego o powierzchni 2641,67 m2 i budynku warsztatowo-garażowego o powierzchni 121,94 m2, Orange żąda 1,7 mln zł. Oczywiście, cena ta podlega negocjacji.

Cała spuścizna po byłym Rejonie Telekomunikacji Polskiej w naszym mieście od lat nie ma nowego nabywcy. Kto wie jednak, czy w końcu nie znajdzie się na niego nabywca, zwłaszcza że obok znajduje się teren po byłej bazie MZK, który ma być na nowo zagospodarowany. Czy w nowej architekturze Pułanek budynek po byłym krajowym monopoliście może więc nabrać zupełnie innego charakteru i stać się łakomym kąskiem dla przyszłego inwestora?

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *