Nasza analiza tegorocznych egzaminów ósmoklasistów i maturzystów

Analizując wyniki z naszego powiatu najlepiej egzamin ośmioklasisty napisali uczniowie szkół z Ostrowca Świętokrzyskiego, tutaj też przystąpiło do niego najwięcej osób. 486 zdających uzyskało średni wynik na poziomie 68,14%. Tym samym wyprzedzili oni swych rówieśników z gminy Bodzechów 67,5% (86 zdających), Kunów 52.73% (44 zdających), Waśniów 51.09% (66 zdających), Ćmielów 47.32% (44 zdających), Bałtów 42,2% (20 zdających).
A teraz nieco przyjrzyjmy się, jak to wyglądało w poszczególnych szkołach na terenie powiatu ostrowieckiego, z których wytypowaliśmy po pięć najlepszych w każdym z przedmiotów. Uwzględnialiśmy ogólny wynik niezależnie od ilości osób, która podeszła do egzaminu.
Egzamin z języka polskiego w powiecie ostrowieckim najlepiej napisali uczniowie: Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim uzyskując wynik 71% (zdawało 14 uczniów), Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. H. Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 69 % (zdawało 49 uczniów), Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim 69% (zdawało 13 uczniów), Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr Jana Piwnika ?Ponurego? w Mominie 64% (zdawało 24 uczniów), Publicznej Szkoły Podstawowej Im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie 64 % (zdawało 14 uczniów).
Egzamin z matematyki w powiecie ostrowieckim napisali najlepiej uczniowie: Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim uzyskując wynik 69% (zdawało 10 uczniów), Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim 62% (zdawało 13 uczniów), Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim 57% (zdawało 61 uczniów), Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (zdawało 20 uczniów), Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyskim 53% (zdawało 32 uczniów), Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sarnówku 53% (zdawało 11 uczniów).
Egzamin z języka angielskiego w powiecie ostrowieckim najlepiej napisali uczniowie: Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim uzyskując wynik 97 % (zdawało 10 uczniów), Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim 85% (zdawało 13 osób), Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim 82% (zdawało 60 uczniów), Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. H. Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 73% (zdawało 49 uczniów), Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim 71% (zdawało 86 uczniów), Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chmielowie 71% (zdawało 12 uczniów).
Tegoroczni maturzyści nie tylko poznali wyniki egzaminu dojrzałości, ale już zostali przyjęci na wyższe uczelnie. Jak podkreśla naczelnik wydziału zdrowia, edukacji i spraw społecznych starostwa powiatowego, Mariusz Łata, był to trudny rok, naznaczony pandemią, gdzie większość czasu nauka odbywała się w formie zdalnej. W tym roku wprowadzono ułatwienia dla maturzystów i okrojony został także materiał.
Wśród szkół powiatowych nadal w czołówce pod względem zdawalności matur jest II Liceum Ogólnokształcące im. J. Chreptowicza oraz Zespół Szkół Nr 3, dawny THM. W II LO zdawalność wyniosła 96,7 proc. Do egzaminu przystąpiło tam 122 uczniów ? 118 zdało egzamin maturalny, cztery osoby przystąpią do poprawki. W dawnym THM zdawalność wyniosła 92 proc., do egzaminu przystąpiło 125 maturzystów, z czego 115 zdało egzamin dojrzałości. W ZS Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego do egzaminu przystąpiło 64 osoby, pomyślnie zdało go 57 osób. Tu zdawalność wyniosła 89,1 proc. W III Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego zdawalność wyniosła 87,8 proc.. Do matury przystąpiło 123 osoby, z czego 108 zdało egzamin. W I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica do egzaminu przystąpiło 87 uczniów, zaś 68 zdało egzamin.Tu zdawalność wyniosła 78,2 proc. W Zespole Szkół Nr 1, dawny Ekonomik zdawalność wyniosła 50,7 proc. Do egzaminu przystąpiło 75 osób. Zdało go poprawnie 38 uczniów. W Zespole Szkół Nr 2, dawna Budowlanka, zdawalność wyniosła 51,2 proc. Egzamin zdało 22 uczniów, z ogólnej liczby 43 przystępujących do matury. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z 39 maturzystów, egzamin zdało 12, zdawalność wyniosła tu 30,8 proc.
W sumie w publicznych liceach do egzaminu przystąpiło 396 uczniów, zaś maturę zdało 351 osób. Ogółem zdawalność w liceach publicznych osiągnęła poziom 88,6 proc. W technikach do matury przystąpiło 282 uczniów. Egzamin zdało 187 osób, zaś osiągnięty poziom zdawalności to 66,3 proc. Ogółem zdawalność w szkołach publicznych wyniosła 79,49 proc. Wśród szkół niepublicznych najlepsze okazało się Liceum im S. Konarskiego, gdzie zdawalność wyniosła 100 proc. Wszyscy przystępujący do matury, zdali egzamin.
Jak zaznacza naczelnik M. Łata, nauczyciele będą analizować wyniki wszystkich prac, co pomoże wskazać kierunki pracy z uczniami w przyszłym roku.
-Wyniki w II LO im. J. Chreptowicza oraz ZS Nr 3, dawnego THM są bardzo dobre i jedne z najlepszych w skali województwa. Od wielu lat te szkoły prowadzą w rankingach. W pozostałych liceach zdawalność jest na porównywalnym poziomie do lat ubiegłych w III LO i I LO, gdzie sporo osób nie zdało egzaminu. Najsłabiej wypadł egzamin w CKZiU. Tam dużo osób nie poradziło sobie z maturą. Liczymy na to, że lepiej poradzą sobie na egzaminie poprawkowym w sierpniu. Na bardzo dobrym poziomie, jednym z najlepszych w województwie jest zdawalność z języka angielskiego. Widzimy, że dodatkowe zajęcia, certyfikaty językowe już od szkół podstawowych,
przekładają się na dalszy etap edukacji ?dodaje naczelnik, M. Łata.
Na tę chwile trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała nauka od września br. i czy uczniowie powrócą do zajęć stacjonarnych. Starosta Marzena Dębniak zapowiada wprowadzenie od przyszłego roku szkolnego dodatkowych zajęć z przedmiotów maturalnych, o ile nauka powróci stacjonarnie do szkół. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.