Kiedy finisz prac w budynku ZDK? Pada kolejna data

Koniec tego roku, to kolejna data kiedy winna zakończyć się modernizacja budynku kina „Etiuda” w Ostrowcu Świętokrzyskim, a tym samym powstać Centrum Tradycji Hutnictwa. Trudności w realizacji wielu inwestycji w kraju nie ominęły i tego przedsięwzięcia.
Pytany przez nas o zakres zaawansowania robót Artur Majcher, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim odpowiada dość ostrożnie, że są w realizacji.
– Jesteśmy na etapie prac odbiorowych – mówi z kolei Marcin Stefańczyk, kierownik projektu z firmy ANNA -BUD. Straż pożarna, SANEPID, zgłaszamy też obiekt do nadzoru budowlanego, aby uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie. To była trudna realizacja przede wszystkim na przerwane łańcuchy dostaw spowodowane pandemią, a później wybuchem wojny na Ukrainie. Do tego doszła szalejąca inflacja. Wszyscy wykonawcy prowadzący obecnie prace borykają się z podobnymi problemami. Wystąpiliśmy do inwestora z wnioskiem o rewaloryzację kosztów robót.
Temat modernizacji dawnego budynku ZDK, czy powstanie Centrum Tradycji Hutnictwa przewijały się podczas ostatniej sesji rady miasta, gdzie mówiono o aktualnej sytuacji i zamierzeniach na najbliższe lata instytucji kultury.
– Największym wyzwaniem nadchodzącego roku będzie połączenie Ostrowieckiego Browaru Kultury z budynkiem dawnego ZDK, co da łącznie ponad 9 tys. m kw. powierzchni- mówi dyrektor Jacek Kowalczyk, dyrektor MCK.
Podczas prezentacji pojawiły się pierwsze zdjęcia z Centrum Tradycji Hutnictwa, a także usłyszeliśmy, że już w tym tygodniu zacznie się montaż SOW-y, czyli Strefy Odkrywania, Wyobraźni, Aktywności, czyli projektu partnerskiego Centrum Nauki Kopernik.
Według dyrektora Jacka Kowalczyka zmodernizowany budynek dawnego Zakładowego Domu Kultury z nowoczesna salą widowiskowo-kinową da możliwość organizacji wydarzeń komercyjnych.
Z kolei multimedialna wystawa Centrum Tradycji Hutnictwa oraz Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności daje szansę na rozszerzenie działalności. Przypomnijmy, że całe zadanie jest dofinansowane z trzech źródeł i projektów: ,,Rewitalizacji obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa”, „Poprawy efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda”, które są dofinansowane z budżetu państwa i środków unijnych oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Głównym wykonawcą jest firma „ANNA-BUD” Sp. z o. o.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *