W Częstocicach powstała Izba Pamięci Cukrownictwa

Izba Pamięci Cukrownictwa z siedzibą w Częstocicach powstała z inicjatywy Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
W 2017 roku powołany został Zespół ds. historycznych, którego zadaniem było m.in. opracowanie koncepcji powstania placówki muzealnej. Lokalizacja Izby Pamięci Cukrownictwa w Częstocicach nie jest przypadkowa, gdyż położona jest na terenie byłej, najstarszej na ziemiach polskich cukrowni należącej do Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
Izba Pamięci Cukrownictwa w Częstocicach powstała w roku jubileuszu 15-lecia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. W gablotach eksponowane są produkty, mapy, plany cukrowni, papiery wartościowe, pieniądze w formie monet i banknotów, pocztówki z cukrowni, medale, sztandary, okolicznościowe puchary, wazony. Całości dopełniają dokumenty, zdjęcia urządzenia laboratoryjne i obrazy, a także wyświetlany pokaz multimedialny opowiadający o historii cukrownictwa na ziemiach polskich na przestrzeni wielu lat. Wiele eksponatów pochodzi z I połowy XX wieku.
Do dyspozycji zwiedzających uruchomiony został infokiosk, wyposażony w ekran dotykowy. Infokiosk pełni funkcję informacyjną, jest skarbnicą wiedzy, eksponatów i ciekawostek związanych z Izbą Pamięci Cukrownictwa.
W przyszłości spółka planuje, aby placówka była obiektem całorocznym, udostępnionym dla szkół i wszystkich zainteresowanych. W planach przewidziane jest również otwarcie jeszcze jednej sali, gdzie ustawione będą maszyny i sprzęty służące do uprawny buraków cukrowych oraz drobne urządzenia związane z produkcja cukru.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *