Gaudeamus Igitur dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Już po raz siedemnasty, w auli WSBiP wybrzmiało ?Gaudeamus Igitur?, zaprezentowane przez Chór UTW, inaugurując tym samym rok akademicki 2019/20.
Wszystkich gości i uczestników powitała prezes Stowarzyszenia UTW Matylda Niewójt wraz z wiceprezes Jadwigą Myśliwską i honorowym prezesem Józefem Pazderskim. Wśród gości byli m.in. dziekan Wydziału Pedagogiki Grażyna Kałamaga, senator Jarosław Rusiecki, starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, członek zarządu powiatu Agnieszka Rogalińska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marta Woźnicka? Kuzdak, naczelnik wydziału promocji UM Tomasz Gębka, radni oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji.
Tradycyjnie inauguracji towarzyszył uroczysty akt immatrykulacji, po którym oficjalnie w szeregi słuchaczy wstąpiło kilkanaście osób. Obecnie w zajęciach UTW uczestniczy ok. 170 słuchaczy, jednak listy zapisów nie są jeszcze zamknięte. Obecnie Stowarzyszenie UTW jest jedną z największych instytucji seniorskich, kreujących politykę senioralną w naszym mieście. Oprócz zajęć w sferze szeroko pojętej aktywizacji, uniwersytet jest miejscem integracji oraz zawiązywania przyjaźni, co dla seniorów jest bardzo ważne. W tym roku akademickim słuchacze będą kontynuować podjęte zajęcia, ale też są nowości.
-Staramy się przedstawić osobom starszym bardzo bogatą i zróżnicowaną ofertę, która zachęci ich do wstąpienia w mury uczelni dla seniorów. W tym roku mamy ponad 30 różnych zajęć. Nowymi elementami są – nauka języka włoskiego oraz warsztaty psychologiczne, a także zajęcia z informatyki dla grupy zaawansowanej. Rozbudowaliśmy również blok zajęć artystycznych ?mówi prezes Matylda Niewójt.
Seniorzy, tak jak w latach ubiegłych będą mogli poszerzać wiedzę i rozwijać swoje pasje. Na seniorów czekają też wycieczki i zajęcia plenerowe. W tym roku motywem przewodnim jest profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo seniorów. Słuchacze będą też uczestniczyć w prozdrowotnych akcjach profilaktycznych. Prezes M. Niewójt podkreśliła znaczenie dobrej współpracy i dialogu z samorządami miasta i powiatu, z osobami czy instytucjami, które wspierają działania uniwersytetu, w tym z Agencją Rozwoju Lokalnego dla skutecznego realizowania zagadnień z zakresu polityki senioralnej. Profesor Jerzy Nowocień z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, zaprzyjaźniony z ostrowieckim UTW, podkreślił, że jego działania są bardzo ważne dla całego środowiska, zauważył również udział ?Gazety Ostrowieckiej? w ich promowaniu.
Jak mówią seniorzy zajęcia przynoszą im wiele radości. Inauguracji towarzyszył wykład doc. dr hab. Anny Pacian ?Profilaktyka medyczna jako wyznacznik jakości opieki zdrowotnej?.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *