Dzikie wysypiska nadal powstają

Ostatnio w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z nowymi opłatami śmieciowymi dużo mówi się o odpadach, dzikich wysypiskach oraz dalszej potrzebie edukacji ekologicznej.
Dotarły do nas sygnały o kolejnym dzikim wysypisku, zlokalizowanym obok Ogrodów Działkowych przy ul. Winnica.
– Pomimo obowiązywania nowych zasad odbioru odpadów, na terenie naszego miasta w dalszym ciągu ujawniane są kolejne dzikie wysypiska śmieci- mówi zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Marcin Gruszka. Nie są to na szczęście jakieś duże składowiska odpadów
zagrażające środowisku naturalnemu. Najczęściej mamy do czynienia z podrzucaniem niewielkich ilości odpadów komunalnych, które niestety w sposób widoczny szpecą naszą przestrzeń publiczną. Śmieci zamiast do uprawnionego odbiorcy odpadów z niewiadomych przyczyn często są podrzucane do koszy ulicznych, lądują w przydrożnych rowach, trafiają do lasów i zanieczyszczają peryferyjne tereny naszego miasta.
Niestety plagą w ostatnim czasie stały się kradzieże odpadów wystawionych przez właścicieli nieruchomości do odbioru przez uprawnioną firmę. Śmieci w workach są przenoszone lub przewożone w ustronne miejsca, gdzie są rozrywane i pozyskiwane jest z nich to, co przedstawia dla sprawców tego typu procederu jakąkolwiek wartość. Niestety reszty odpadów nikt już nie sprząta, są one porzucane i przyczyniają się do powstania kolejnego dzikiego wysypiska odpadów.
– Straż Miejska w Ostrowcu Św. od początku 2019 r. zlokalizowała ponad 60 takich miejsc – wylicza zastępca komendanta SM. Są to mniej lub bardziej zanieczyszczone tereny zlokalizowane głównie na obrzeżach naszego miasta, choć zdarzają się przypadki, gdy podejmujemy interwencję w ścisłym centrum. W porównaniu do lat ubiegłych jest to mniejsza ilość ujawnionych dzikich wysypisk, jednakże problem ten jest ciągle aktualny.
Ostatnie z prowadzonych postępowań dotyczy ujawnienia w dniu 9 listopada br. kilku worków z odpadami porzuconymi w rejonie ul. Wiejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie ogródków działkowych; wśród śmieci odnalezione zostały dokumenty, które okazały się pomocne w ustaleniu sprawcy. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy ma obowiązek gromadzić odpady i przekazywać je uprawnionemu odbiorcy wyłonionemu w drodze przetargu przez gminę. Każde inne zachowanie polegające na przekazywaniu odpadów podmiotom nieuprawnionym czy podejmowanie samodzielnych prób ich utylizacji jest zachowaniem niezgodnym z prawem, zagrożonym karą przewidzianą w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *