Samorząd chce uratować budynek związany z przemysłową historią miasta

W ramach programu rewitalizacji Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zamierza przywrócić do świetności jeden z budynków dawnego osiedla pracowniczego przy Cukrowni ?Częstocice?.
Właśnie samorząd ogłosił przetarg.
To kolejna decyzja prezydenta Jarosława Górczyńskiego i Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, mająca uchronić przemysłową przeszłość naszego miasta. Zasługuje ona na uznanie zwolenników, którzy chcieliby kultywować przemysłowe tradycje Ostrowca i zachować dla pokoleń przynajmniej część obiektów kultury materialnej. Znakomitym przykładem takiego podejścia jest uratowanie od zniszczenia dawnego obiektu browaru. Takie obiekty, miejsca, decydują o klimacie miasta.
Na przełomie XIX i XX wieku w naszym mieście powstały trzy osiedla fabryczno ? mieszkalne czy osadnicze, jak je nazywano. Obok cukrowni w tym czasie budowano na podobnych zasadach osiedle fabryczne Klimkiewiczów przy hucie i oraz osiedle przy cegielni Głowackiego przy obecnej ulicy Kilińskiego. Nazwa ulic: Cegielniana czy Furmańska (cegłę wożono furmankami), sugeruje, że mieszkali tam kiedyś ludzie związani z tym zakładem.
Budynek przy ulicy Osadowej 6, o którym mowa, został wybudowany w roku 1902, na terenie osady przyfabrycznej cukrowni. Obiekt ten wraz z innymi jeszcze istniejącymi budynkami mieszkalnymi znalazł się w kręgu zainteresowania konserwatora, bowiem niewiele przetrwało do dziś takich zespołów urbanistycznych, związanych z rozwojem przemysłu w XIX wieku.
Starszym ostrowczanom nie trzeba przypominać, że obok fabryki na skarpie przy obecnej ulicy Osadowej wybudowano na przełomie wieków osiedle dla pracowników, zaś niżej przy ulicy Świętokrzyskiej, bloki dla urzędników i kadry inżynieryjno ?technicznej (budynki z cegły za wieżowcem, gdzie dziś ma swoją siedzibę MOPS, WODR czy Straż Miejska). Nieco dalej na wysokości fabryki w 1881 r. pojawił się pałacyk przeznaczony dla właścicieli i zarządców zakładu, który otoczono parkiem.


Pierwszy drewniany budynek w osiedlu pracowniczym przy ulicy Osadowej wybudowany przed 1900 r. Na czas kampanii mieszkali tam pracownicy sezonowi. Później sprowadzili tam swoje rodziny. Kolejne budynki już murowane z cegły, jednopiętrowe, dyrekcja cukrowni zaczęła budować na początku XX wieku. Blok nr 6 jako jedyny powstał z kamienia z dodatkiem cegły, miał zresztą i ma do tej pory, ciekawe ozdobniki, ornamenty. Zamieszkali w nim pracownicy odpowiedzialni za stan techniczny urządzeń cukrowni. W tym osiedlu powstała też w tym czasie w ramach socjalnych zabezpieczeń, kilkuklasowa szkoła powszechna, w której uczyły się dzieci ?cukrowników?, jedna z pierwszych takich placówek na naszym terenie.
Osadowa była klasycznym zespołem fabryczno-osadniczym, jakie powstawały w kraju i w Europie na przełomie XIX i XX wieku. Jego historię, walory kulturowe, przedstawił w pracy magisterskiej były pracownik Urzędu Miasta, Zbigniew Pękala. Już po wojnie w latach 50. i 60. przy ulicy Osadowej powstało drugie osiedle pracownicze z hotelem i czterema blokami mieszkalnymi. Osiedle to zostało przejęte w latach 90. przez gminę. Jest zadbane. Mieszka w nim kilkadziesiąt rodzin. Zadanie w ramach rewitalizacji, dotyczące domu przy ulicy Osadowej 6, obejmuje przebudowę i termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami oraz zagospodarowania terenu wokół obiektu. Co ważne, elementem przeprowadzonych prac jest utworzenie ośmiu mieszkań, po cztery na każdym piętrze. Ich powierzchnia wynosi od 42,6 do 61,5 m kw. Łącznie powierzchnia użytkowa mieszkań to ok. 393,01 m kw., zaś cała kubatura budynku to ok. 3680 m sześc. Wokół budynku mają powstać nowe chodniki i place, a także miejsca postojowe. Termin składania ofert na powyższe zadanie upływa 21 maja br.
Przypomnijmy, że w ramach zadania inwestycyjnego: ?Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego? mieszkańcy Częstocic mogą się cieszyć od pół roku z nowoczesnego skweru rekreacyjnego. Składa się on z boiska wielofunkcyjnego wyposażonego w bramki, kosze do koszykówki, siatki do tenisa i piłki siatkowej oraz ogrodzenia, strefy rekreacyjno-wypoczynkowej o powierzchni ok. 1.000 m kw. ? wyposażonej w urządzenia zabawowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych oraz ławki. Całość, która została wpisana w pierwotny drzewostan, dopełnia zagospodarowanie zieleni. Najważniejsze, że dawne osiedle przyfabryczne nadal tętni życiem.

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Samorząd chce uratować budynek związany z przemysłową historią miasta

 • 12 maja 2020 at 10:18
  Permalink

  Wspaniała koncepcja, przestanmy wyburzać wsztko to co w naszym miescie tworzy jego przemyslowy charakter. BRAWO Ostrowiec

  Reply
 • 13 maja 2020 at 20:34
  Permalink

  Artykuł ciekawy i potrzebny lecz nie do końca poruszający temat Cukrowni Częstocice.Jak wszystkim (a przeważnie starszym ostrowczanom) wiadomo na tym terenie powstała przed laty pierwsza na ziemiach polskich fabryka cukru.Pracowała nieprzerwanie przez 167 lat i została „wygaszona” w 2006 roku.Od tego czasu teren ten poszedł w zapomnienie.Nie ma Cukrowni zostały Częstocice.A przecież teren ten od początku istnienia zakładu był swoistą enklawą.Na tym terenie mieszkali ludzie związani tylko pracą w zakładzie,a z Częstocicami wiązała ich tylko nazwa Cukrowni.Obecnie teren ten rozmywa się w dzielnicy Częstocice a nazwa Cukrownia znikła całkowicie. Przecież to kawał historii miasta.To że się nie burzy tylko remontuje to bardzo dobrze ale to miejsce zasługuje na coś więcej ze strony władz miasta. Mam tu na myśli ufundowanie przez władze chociaż niewielkiej tablicy informującej o tym miejscu a także na wzór Koloni Robotniczej lub Kuźni nazwać ten teren po prostu CUKROWNIA .(teraz pisze się o osiedlu Częstocice)
  ps
  A co z już blisko 150 letnim pięknym dworkiem w parku
  Pozdrawiam serdecznie obu panów red.
  Wojciech G

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *