Starosta Marzena Dębniak o raporcie o stanie powiatu: -„Rok 2019 mogę nazwać naprawczym…”

-Po raz kolejny przedstawiamy raport o stanie powiatu. Rok 2019 mogę nazwać jako ?rok naprawczy?. Skala zaniedbań i zaniechań, jaką zastaliśmy po poprzednikach, była wręcz porażająca ? mówi starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak.

Operacja ratowania szpitala

Rok 2019 to przede wszystkim ratowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej, oszczędzanie środków finansowych, tak aby w 2020 r. pokryć stratę finansową szpitala. Dla Zarządu Powiatu był i jest on priorytetem. Mając na uwadze ten cel wdrożyliśmy swój wewnętrzny program naprawczy. Mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że założone cele, pomimo wielu przeciwności, powiodły się.

Zastaliśmy w szpitalu historyczną stratę w wysokości ponad 16,5 mln zł. W latach poprzednich oscylowała ona w przedziale od 2 do 4,5 mln zł. Za rok 2019 udało nam się tę stratę znacznie obniżyć. Pamiętacie Państwo problemy, jakie mieliśmy ze skutecznym odejściem byłego dyr. Rafała Lipca i wyłonieniem z konkursu obecnego dyrektora Pana Andrzeja Gruzy. Program naprawczy ZOZ był przyjęty w październiku 2019 r., ale cały czas trwały działania naprawcze. Program zakładał m.in. likwidację 3 oddziałów, a jeden pod specjalnym nadzorem. Daliśmy jednak szansę pracownikom szpitala i wszystko zmierza do dobrego zakończenia. Udało się znacznie obniżyć koszty funkcjonowania tych oddziałów i przygotować nowe usługi. A wyniki za 4 miesiące 2020 r. napawają optymizmem pomimo trwającej pandemii. Rozpoczęliśmy też program związany z remontami, zakupem sprzętu, ze zmianą otoczenia wokół szpitala, chociażby parking czy droga dojazdowa do nowego SOR-u.

W raporcie znajdziecie państwo szczegółowe dane w tym zakresie. W tym miejscu chcę szczególnie podziękować kolegom samorządowcom, a przede wszystkim Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Prezydentowi Miasta Jarosławowi Górczyńskiemu za nieocenioną pomoc finansową. Dziękuje dyrekcji szpitala i wszystkim pracownikom za zaangażowanie, współpracę i zrozumienie tej trudnej sytuacji. Mamy przygotowane nowe rozwiązania i plany, które pozwolą szpitalowi nie tylko na przetrwanie, ale także na jego rozwój. Powiatowa lecznica w Ostrowcu Św. musi normalnie funkcjonować i świadczyć usługi na wysokim poziomie, do czego mają prawo mieszkańcy powiatu. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wprawdzie zwalnia samorządy z obowiązku pokrycia straty, ale powiat jako organ założycielski musi w przyszłych budżetach przewidywać milionowe dotacje dla szpitala, bo biorąc pod uwagę sposób finansowania służby zdrowia w Polsce, nie przetrwa on bez naszej pomocy.

Racjonalne zarządzanie

Mówiłam wcześniej Państwu o naszym wewnętrznym programie naprawczym, który jako Zarząd Powiatu realizowaliśmy konsekwentnie. Racjonalna polityka kadrowa, dyscyplina finansowa po stronie wydatków, właściwe zarządzanie wszystkimi zasobami, szukanie zewnętrznych środków finansowych, współpraca partnerska z samorządami to główne cele i zasady, którymi kierował się Zarząd Powiatu. Te działania przełożyły się na nadwyżkę budżetu w historycznej wysokości prawie 7,6 mln, co pozwala pokryć stratę szpitala, czy kontynuować inwestycje na Krzemionkach. Właśnie w 2019 r. skupiliśmy się także na muzeum. Założenia projektu przewidywały zakończenie jego realizacji do końca czerwca 2019 r., za poprzedniej władzy nie wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomimo, że było wyraźnie widać wzrost cen. Doprowadziliśmy do przesunięcia terminu tej inwestycji do końca czerwca 2021r. Niestety, pomimo wstępnych deklaracji, Ministerstwo Kultury nie dołożyło żadnych środków finansowych. To kolejne 3 mln, które poprzez zaniedbania poprzedniego zarządu musimy wydać. Niestety zaniedbania z poprzedniej kadencji kosztują.

Ważne są dla nas szkoły Mam wrażenie, że w poprzedniej kadencji rządzący zapomnieli o szkołach. Skala zaniedbań w tym zakresie jest naprawdę bardzo duża. Dla nowego Zarządu Powiatu warunki pracy i nauki nauczycieli i uczniów są niezwykle ważne. Dlatego w 2019 r. na remonty przeznaczyliśmy 250 tys. zł, a w 2020 r. podwoiliśmy tę kwotę do 500 tys. zł.

Muszę przyznać, że zmiany oświatowe również były wyzwaniem. Wiązało się to przede wszystkim z podwójnym rocznikiem klas pierwszych. Udało nam się jednak tak ułożyć pracę w szkołach, że zajęcia odbywają się na pierwej zmianie. Dzięki dobrej organizacji udało nam się również obniżyć udział własnych środków. W 2019 r. dołożyliśmy do oświaty 5,5 mln zł, a przypomnę, że tylko w 2018 r. było to 8,2 mln zł. Nie obniżono przy tym standardów nauczania. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że chyba po raz pierwszy od wielu lat nie było potrzeby wypłacenia za 2019 r. tzw. dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

Sięgamy po środki zewnętrzne

Staraliśmy się także aktywnie wykorzystać fundusze zewnętrzne, bo tylko one pozwalają nam na większy front inwestycji, czy remontów. Aplikowaliśmy skutecznie odnośnie przebudowy ul. 11 listopada, czy budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika na ul. Samsonowicza. Są to projekty realizowane w partnerstwie z gminą Ostrowiec Św. W ramach tzw. powodziówek ponieśliśmy nakłady w wysokości prawie 7,2 mln zł., a w ramach funduszu dróg samorządowych to wartość wszystkich zadań wyniosła prawie 4,8 mln zł. Oczywiście wkład własny powiatu był możliwy dzięki partycypowaniu w kosztach poszczególnych gmin, na terenie których były realizowane te projekty, za co serdecznie po raz kolejny dziękuję wszystkim samorządom powiatu ostrowieckiego. Z własnych środków ponieśliśmy także wydatki w wysokości ponad 1,5 mln zł na bieżącą infrastrukturę drogową. Zakupiliśmy nawet nowy ciągnik z oprzyrządowaniem, gdyż cały sprzęt drogowy, którym dysponujemy, jest mocno wyeksploatowany. Jako jeden z nielicznych powiatów, przy pomocy gmin organizujemy transport zbiorowy na tzw. wykluczonych liniach – ogółem utworzyliśmy 5 takich linii.

Nowa jakość w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zmiany organizacyjne dotyczyły wszystkich jednostek powiatowych na czele ze Starostwem. Ich głównym celem była lepsza obsługa interesanta, racjonalne wydatkowanie środków finansowych i stworzenie aktualnych norm prawnych. Zastaliśmy nieaktualne różne regulaminy, nie działała kontrola zarządcza. Ta praca jest może mało widowiskowa, ale konieczna do właściwego funkcjonowania jednostek. Szukając oszczędności praktycznie zrezygnowaliśmy z działalności promocyjnej. Przypomnę, że tylko w 2018 r. było to ponad 1 mln zł, a w 2019 r. to tylko 70 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *