PGE Obrót ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty

Pracownicy PGE Obrót, spółki zajmującej się w Grupie Kapitałowej PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych, otrzymują zgłoszenia dotyczące podejrzanych wiadomości SMS trafi ających do Klientów. PGE Obrót apeluje o ostrożność i przypomina o zasadach bezpieczeństwa.
– SMS-y wysyłane do klientów, a także do osób niekorzystających z usług PGE Obrót, zawierają informację o rzekomej należności, która w razie nieuregulowania spowoduje przerwę w dostawie energii elektrycznej. W wiadomości znajduje się również link do płatności online- mówi Mariusz Majewski ? rzecznik prasowy PGE Obrót. PGE Obrót zwraca się do wszystkich klientów, aby zachowali szczególną uwagę, zignorowali podejrzane wiadomości, nie otwierali linków prowadzących do płatności oraz przekazali ostrzeżenia rodzinie i znajomym.
Spółka podkreśla również, że wszystkie przypadki fałszywych wiadomości są na bieżąco monitorowane, a fałszywe strony są natychmiast blokowane. Każda próba oszustwa jest również zgłaszana do organów ścigania.
PGE Obrót to sprawdzony i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej, który swoją działalność opiera na transparentności oraz uczciwej konkurencji, polegającej m.in. na dokładnym informowaniu klientów o swoich produktach i usługach.
Spółka posiada certyfi kat Kodeksu Dobrych Praktyk w ramach Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Prowadzi także regularne akcje informacyjne ostrzegające oraz informujące klientów o tym, jak nie dać się oszukać, jak również przypominające o prawach konsumentów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *