Ręce na kierownicy

Po zatrzymaniu przez policjantów kierujący ma obowiązek zatrzymać pojazd i trzymać ręce na kierownicy. Nie należy ani wyłączać silnika, ani wysiadać z auta.

Od 9 lutego 2022 r. kierujących pojazdami silnikowymi obowiązują szczególne zasady zachowania się podczas kontroli drogowej. Znajdują się one w opublikowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zmianach przepisów. Wynika z nich, że w przypadku, gdy kontrolujący daje polecenie lub sygnał do zatrzymania pojazdu silnikowego lub motoroweru kierujący tym pojazdem zobowiązany jest wykonać szereg czynności, które wpływać będą bezpośrednio na bezpieczeństwo podczas przeprowadzanej kontroli.

Kierujący w pierwszej kolejności zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu, a następnie trzymania rąk na kierownicy. Dopiero po wydaniu stosownych poleceń przez osobę kontrolującą, kierujący wyłącza silnik pojazdu, włącza światła awaryjne oraz umożliwia dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe. Ważne jest również zastosowanie się do zasady, że kierujący pojazdem lub pasażer mogą wysiadać (zsiadać) z kontrolowanego pojazdu silnikowego lub motoroweru dopiero za zezwoleniem kontrolującego. To samo tyczy się pasażerów pojazdu.

Rozporządzenie przypomina też o tym, kto może zatrzymać pojazd do kontroli. Poza policjantami  mogą to robić umundurowani strażnicy gminni bądź miejskim, strażnicy leśni oraz funkcjonariusze Straży Parku. Kontrolować pojazdy mogą również ?osoby działające w imieniu zarządcy?.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *