Mała obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego na półmetku. Wiadukt nad węzłem Brezelia w czerwcu (zdjęcia)

Budowa małej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 9 jest już na półmetku. Prace ziemne są zaawansowane 70 proc., zaś mostowe w 25 proc. Nową drogą pojedziemy w kwietniu 2024. Choć, jak zapewnia kierownik kontraktu Robert Brodawka węzeł Brezelia zostanie udostępniony do ruchu kierowców najpóźniej w czerwcu 2023 r.

-Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej oddać ten obiekt do ruchu- mówi kierownik R. Brodawka. Wstępnie planowany jest termin czerwiec 2023 r. Wykonawca wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kierowców, nie mniej jednak termin całej inwestycji to kwiecień 2024 r.

Jak przyznał, termin oddania węzła przesunął się ze względu na konsolidację gruntu, który wystąpił w okolicy węzła.

-Jest to proces naturalny, na który wykonawca w żaden sposób nie miał wpływu – informuje kierownik kontraktu. Zastosowana tutaj technologia drenów pionowych pozwoliła na wyciśnięcie wody, która zalegała w głębszych warstwach podłoża gruntowego. Wykonany był nasyp przeciążeniowy, który swoją masą powodował konsolidację tego gruntu, czyli zagęszczanie go w sposób statyczny. Był prowadzony monitoring tego osiadania i sukcesywnie było to mierzone, projektant na podstawie tych pomiarów nie mógł wcześniej podjąć decyzji o przystąpieniu do rozbiórki nasypu.  

Aktualnie wykonawca realizuje roboty ziemne – nasypy oraz profilowanie skarp na całej długości inwestycji, głównie w rejonie węzła Brezelia oraz budowę kanalizacji deszczowej.       Jednocześnie, jak informuje kierownik mostowy Piotr Borek. są prowadzone roboty związanie z wykonaniem obiektów mostowych, w tym obciążenia próbne pali przemieszczeniowych pod obiektami mostowymi, zbrojenie oraz betonowanie poszczególnych elementów obiektów.

 Na wiosnę 2023 roku planowane jest wykonanie linii energetycznych, w celu oświetlenia drogowego w obrębie węzła Brezelia oraz realizacja ekranów akustycznych, jako osłony przeciwhałasowej w tej części inwestycji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *