Kolejne dziesiątki hektarów pod inwestycje

Radni miejscy jednogłośnie wyrazili zgodę na nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntów kolejnych działek.
Chodzi o tereny położone w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Bałtowska, Skośna o łącznej powierzchni 25.4338 ha, znajdujace się w sąsiedztwie Celsy Huty Ostrowiec, które mają być w dalszej perspektywie uzbrojone i oferowane jako działki inwestycyjne.
To spółka ?Narzędziownia AG? wystąpiła z ofertą zbycia na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski gruntów o łącznej pow. 25,4338 ha położonych w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Bałtowska, Skośna, wymienionych w treści projektu uchwały. Grunty te, stanowiące łącznie 27 działek są usytuowane w trzech zwartych kompleksach, tj. kompleks pierwszy przy ul. Jana Samsonowicza o łącznej pow. 6,3962 ha, kompleks drugi przy ul. Dębowej o łącznej pow. 17,9984 ha oraz kompleks trzeci w rejonie ul. Bałtowskiej i Skośnej o łącznej pow. 1,0392 ha.
Nowe tereny pozwolą poszerzyć ofertę inwestycyjną Gminy Ostrowiec Św. Pozyskane grunty mają być też wykorzystane pod planowane inwestycje w zakresie
budowy infrastruktury technicznej, związanej m. in. z obsługą gminnych terenów inwestycyjnych położonych przy ulicy Bałtowskiej.

tereny
– Wcześniej zakupiliśmy 20 ha przy ul. Bałtowskiej z myślą o przeznaczeniu ich pod inwestycje, teraz zaproponowałem nabycie kolejnych 25 ha, które trafią do gminnego zasobu nieruchomości -mówi prezydent Jarosław Górczyński. W przypadku terenów inwestycyjnych mamy już wsparcie unijne bardzo pomocne przy uzbrajaniu działek.
Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta, Dominik Smoliński przyznaje, że istnieje możliwość włączenia nowych działek do już złożonego
projektu. Ostrowiec Świętokrzyski otrzymał 4 miliony 730 tysięcy złotych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Bałtowskiej.

(mn)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *