Nowy dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zarząd Powiatu powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim Krzysztofowi Wojtachnio.
Było to konieczne po tym, jak wojewoda świętokrzyska zakwestionowała ważność uchwały zarządu w sprawie powołania Pawła Walesica na stanowisko dyrektora PCPR w Ostrowcu Św. Zarząd zdecydował o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na powyższe rozstrzygniecie wojewody.
Krzysztof Wojtachnio to absolwent prawa, który ukończył dodatkowo studia ze specjalizacją ?Organizacja pomocy społecznej? oraz studia podyplomowe ?Socjoterapia z resocjalizacją?, a także kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Dotychczas był dyrektorem Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Małachowie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *