Pieniądze nie dla wszystkich

Z puli środków, jakie Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrztyskim zarezerwował w tym roku dla lokalnych przedsiębiorców na szkolenia pracowników, pozostało jeszcze pół miliona złotych.
Powodem niewykorzystania środków są kryteria, którymi musi się kierować urząd przy rozpatrywania wniosków składanych przed pracodawców.
Od stycznia br. urząd pracy już trzy razy przedłużał termin składania wniosków na pozyskanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. O ile w ubiegłym roku pieniądze te rozeszły się błyskawicznie, a w dniu przyjmowania wniosków przed urzędem ustawiła się długa kolejka, to w tym roku sytuacja jest odwrotna. Wydawać by się mogło, że zainteresowanie tą formą wsparcia kadrowego firm jest znacznie mniejsze.
-Powodem takiej sytuacji są priorytety obowiązujące w tym roku przy wykorzystaniu środków z krajowego funduszu – podkreśla Joanna Suska, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej. – Można je przyznać na przeprowadzenie szkolenia pracowników w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Drugi priorytet dotyczy wspierania zatrudnienia w zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy. W grupie zawodów deficytowych są m.in. kierowcy samochodów ciężarowych, operatorzy maszyn i sprzętu budowlano-drogowego, szwaczki, kucharze, kelnerzy, spawacze, mechanicy, fryzjerzy, pracownicy branży budowlanej i oczywiście specjaliści. Przykładem mogą być pielęgniarki, o które występuje do nas od lat szpital powiatowy. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na poszerzenie umiejętności zawodowych pracowników już zatrudnionych w firmie, którym z braku posiadania wymaganych kwalifikacji grozi zwolnienie. W wielu branżach, zakładach wprowadzane są nowe technologie i rosną wymagania wobec załogi.
Za otrzymane z urzędu pracy pieniądze, pracodawca może opłacić szkolenie czy kurs w dowolnie wybranym ośrodku szkoleniowym. Oczywiście pracodawca nie może zwolnić później takiego pracownika. Na początku maja br. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim dysponował kwotą 53 tys. zł, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na wsparcie szkolenia ustawicznego. Jeśli limit ten zostanie wykorzystany, urząd pracy wystąpi o dodatkowe środki z rezerwy ministra rodziny, pracy i spraw socjalnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *