Powiatowa Rada Seniorów nowatorskim pomysłem starosty

Starosta ostrowiecki ma pomysł powołania nie tylko Młodzieżowej Rady Powiatowej, o czym już na naszych łamach informowaliśmy, ale i Powiatowej Rady Seniorów. Zbigniew Duda podkreśla, że to odzew na głosy i potrzeby zarówno tych młodszych, jak i starszych mieszkańców powiatu ostrowieckiego.

-Powiatową Radę Seniorów będzie powoływał Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ? wyjaśnia starosta. -Będzie ona organem doradczym. Chcemy, by tak ważna i tak liczna grupa, jaką tworzą seniorzy uczestniczyła jeszcze bardziej aktywniej w pracach samorządu i podejmowanych przez niego decyzjach. Powiatowa Rada Seniorów, w której będą mogli zasiadać osoby po 60 roku życia, będzie mogła występować z inicjatywami niezbędnych działań społecznych do Zarządu Powiatu Ostrowieckiego i Rady Powiatu Ostrowieckiego. Członkowie Powiatowej Rady Seniorów będą pełnili swą funkcję społecznie, a jej działanie szczegółowo określi statut. Liczymy na szeroką współpracę z wieloma stowarzyszeniami seniorów. Chcemy korzystać z ich wiedzy i doświadczenia, ale również zapału i energii do pracy społecznej. Myślę, że taka inicjatywa z naszej strony jest jak najbardziej potrzebna.

Zbigniew Duda liczy, że inicjatorem współpracy z samorządem powiatowym będzie Uniwersytet Trzeciego Wieku, skupiający w swych szeregach ponad 300 seniorów.

rw-My, seniorzy, zaczynamy coraz głośniej mówić o sobie ? mówi prezes UTW, Matylda Niewójt. -Chcemy, by w sprawach seniorów, osób +50, +60, +70 samorząd nie robił niczego bez nas. Sami najlepiej wiemy, jakie dotykają nas problemy. Potrzebny jest organ, skupiający wszystkich seniorów z terenu powiatu. Organizowane przez nas co roku ?Senioralia? dowodzą, że jest nas coraz więcej. Integrujemy się.

M.Niewójt przewodniczyła już Społecznej Wojewódzkiej Radzie Seniorów, która funkcjonowała przez rok. Ostrowiecki UTW chce teraz utworzyć wojewódzką federację uniwersytetów trzeciego wieku, kładąc nacisk na edukację i aktywizację osób starszych.

-Ważną kwestią jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. -Zamysł starosty jest dobry, ale wymaga rzetelnej analizy tak, aby Powiatowa Rada Seniorów była reprezentatywna i składała się z członków wszystkich organizacji seniorów, w tym z UTW, klubów seniora, związków kombatantów, rencistów i emerytów, czy związków nauczycielskich.

-Kompetencje Powiatowej Rady Seniorów powinny być takie, by jej członkowie mieli poczucie liczenia się z jej zdaniem i uczestniczenia w procesie decyzyjnym – mówi wicestarosta, Eligiusz Mich.

M.Niewójt mówi, że w kraju działa niewiele powiatowych rad seniorów i dlatego pomysł starosty ostrowieckiego jest nowatorski. Powstają za to i to dość licznie gminne rady seniorów. Taki pomysł funkcjonuje także w gminie Ostrowiec, w której dopracowywane są szczegóły prawne.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *