Nie chcemy drogi do połowy ogrodzeń…

Mieszkańcy ulicy Bałtowskiej zaniepokojeni są umiejscowieniem studzienek burzowych w budowanej drodze.
Wysokość studzienek wskazuje, że przy kilku domach poziom drogi wzniesie się nawet o ponad 50 centymetrów. Nietrudno przewidzieć, że droga w niektórych miejscach sięgnie połowy obecnych ogrodzeń domostw. Mieszkańcy obawiają się, że ich posesje będą zalewane wodami opadowymi, które będą zbierać się na jezdni. Obawiają się podtopień swoich działek, a także domów.
-Ja rozumiem, że droga zostanie podniesiona, bo zadaniem inwestora jest ją wyrównać, ale dlaczego naszym kosztem – mówi Jolanta Pocheć. Woda, która będzie płynąć ulicą lub chodnikiem, będzie spływać na nasze posesje.
Mieszkańcy nie chcą także ze swoich posesji wjeżdżać pod górkę, aby dostać się na jezdnię, co – jak mówią – może stanowić zagrożenie dla nich samych oraz innych użytkowników drogi. Wskazują też na to, że w rezultacie może dojść do naruszania stosunków wodnych na gruntach sąsiednich, czyli na ich działkach. Żądają opinii w tej sprawie.
-Jeżeli nasyp jest sztuczny, a ukształtowanie terenu jest obecnie takie, że działki zniżają się w stronę jezdni, to zostaną zakłócone stosunki wodne na naszych gruntach – mówi J. Pocheć. Nawet jak zrobią kratki, to nic to nie da. Przejeżdżając przez Bieliny, widziałem, jak mieszkańcy w trakcie burzy grabkami czyścili te kratki. Zatrzymują się na nich liście, trawa, śmieci, a woda wpływa na posesje. Co niektórzy układają wzdłuż swoich posesji worki z piaskiem.

stud1
Do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach mieszkańcy ulicy Bałtowskiej wystosowali stosowne pismo. Proszą w nim o przeprojektowanie wysokości jezdni na odcinku, przy którym mieszka kilkanaście osób. Póki co nie mają jeszcze na nie odpowiedzi.
-Od pracownika ŚZDW usłyszałam, że tutaj zawsze woda się zbierała, a jak droga zostanie zrobiona, to będzie sucha – mówi J. Pocheć. Może i droga będzie sucha, a co z naszymi działkami?
-Może jakby tę górę trochę ściągnąć, to nie musieliby przy naszych działkach tak podnosić jezdni – mówi Henryk Wójtowicz. Jak zrobią mi taką górę przy ogrodzeniu, to nie wiem, ile ton ziemi musiałbym nawieźć na działkę, żeby ją wtedy wyrównać. A co z betonowym wjazdem? Mam wszystko zasypać?
-Już teraz po deszczu mam błoto na działce -mówi Janina  Piwowarska. Boję się, że jak droga będzie taka wysoka, to nas będzie ciągle zalewać. Jak faktycznie będzie wyglądała droga nr 754 na wysokości szkoły na os. Koszary? Jak będą wyglądały zjazdy na posesje? Czy ŚZDW posiada stosowną opinię na to, że po wybudowaniu drogi i podniesieniu jej poziomu nie dojdzie do zakłócania stosunków wodnych na gruntach sąsiednich? Czy pracownicy ŚZDW będą rozmawiać z mieszkańcami i wysłuchają ich spostrzeżeń?
ŚZDW poinformował, że stosowne odpowiedzi do zainteresowanych mieszkaców zostały wysłane w ubiegłym tygodniu. ŚZDW poinformował także, że inwestycja ?Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269? realizowana jest zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego, która jest prawomocna i posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Roboty drogowe realizowane są w oparciu o zatwierdzony w/w decyzją projekt budowlany. Projektowana jezdnia na wysokości posesji ma nadane spadki poprzeczne i podłużne, powodujące spływ wód deszczowych do wpustów ściekowych kanalizacji deszczowej i tym samym nie ma ryzyka zalania tych posesji przez wody spływające z jezdni. Odwodnienie ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim ulegnie znacznej poprawie z uwagi na fakt, że przed rozbudową drogi wojewódzkiej na wysokości tych posesji nie było kanalizacji deszczowej oraz rowów przydrożnych. ŚZDW w Kielcach przedmiotową rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 754 będzie realizował zgodnie z uzgodnioną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *