Miliony dla Celsy z programu Innostal

CELSA Huta Ostrowiec już po raz drugi z powodzeniem wzięła udział w konkursie w ramach programu INNOSTAL ?Sektorowe programy B+R?, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W tym roku zostało przeznaczone 90 mln na program, który okazał się być ostatnim w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój w Nowej Perspektywie 2014 -2020. W konkursie wzięło udział 26 projektów, z którego 21 przeszło do drugiego etapu oceny, czyli panelu ekspertów. W wyniku ostatecznej oceny 15 wniosków zostało zakwalifikowanych do dofinansowania.
– Jest nam miło poinformować, iż wszystkie – trzy wnioski, które złożyła CELSA Huta Ostrowiec, znalazły się w grupie wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie – mówi Robert Martynowski, Dyrektor Techniczny w Zakładzie Wyrobów Kutych Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. Warto podkreślić, iż dwa wnioski zajęły dwa pierwsze miejsca na liście rankingowej, a trzy w pierwszej piątce. To pozwala nam myśleć, iż innowacyjne rozwiązania, które zaproponowała CELSA, są bardzo dobrymi projektami i spowodują, iż produkty, które będziemy wytwarzać, będą jeszcze lepszej jakości z nowymi zastosowaniami.

martynowskiRobert Martynowski, Dyrektor Techniczny w Zakładzie Wyrobów Kutych Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.:  -CELSA Huta Ostrowiec chce się cały czas rozwijać i być prekursorem nowych rozwiązań, by móc tworzyć i zaspakajać coraz to nowe wymagania rynku i klientów.

Projekty, które zaproponowała CELSA, to: ?Opracowanie i demonstracja w warunkach rzeczywistych innowacyjnego hybrydowego systemu monitoringu i kontroli wytwarzania odkuwek wielkogabarytowych w toku procesu obróbki cieplnej? WARTOŚĆ PROJEKTU: 9.984.279,64 zł; ?Opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii nagrzewu wlewków ciągłych w piecach pokrocznych celem zwiększenia efektywności energetycznej procesu technologicznego? WARTOŚĆ PROJEKTU: 8.493.,830,74 zł; ?Wytworzenie innowacyjnych wyrobów w postaci prętów oraz kręgów żebrowanych do zbrojenia betonu wykonywanych w nowej klasie stali B600B w wyniku implementacji autorsko opracowanego demonstratora technologii? WARTOŚĆ PROJEKTU: 20.166.412,26 zł.
Do projektu została zaangażowana kadra inżynierska CELSY, by realizować zaplanowane działania i kadra menadżerska, by zarządzać projektem. W sumie bezpośrednio w projektach będzie zaangażowanych blisko 50 pracowników. Zawsze podkreślamy, iż to ludzie są kluczem do sukcesu każdego przedsięwzięcia, więc dobór nie był przypadkowy. CELSA Huta Ostrowiec posiada wysoko wykwalifikowaną załogę, więc o sukces powinniśmy być spokojni. W projekcie będą brać również udział jednostki naukowe, które są ważnym ogniwem decydującym o sukcesie naszych innowacyjnych przedsięwzięć.

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Miliony dla Celsy z programu Innostal

 • 05/04/2018 at 21:43
  Permalink

  Dotacje w milionach dostają ale żeby lepiej płacić to ni huhu

  Reply
 • 06/04/2018 at 19:34
  Permalink

  A o podwyzke czeka się latami.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *