Szkoła Sztuki kusi bogatą ofertą

Szkoła Sztuki to kurs artystyczny dla młodzieży i zajęcia animacyjne dla dzieci.

Młodzież otrzymuje solidny kurs praktyczny (nauka rysunku i malarstwa) i teoretyczny (nauka historii sztuki), a dzieci uczestniczą w zajęciach animacyjnych pobudzających kreatywność. Zajęcia w ramach ?Szkoły Sztuki? odbywają od połowy lutego do połowy października 2019 roku w Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 70/28.

Zajęcia animacyjne dla dzieci.
Zajęcia kierowane do dzieci w wieku od 7-13 lat. Składają się na nie zabawy rozwijające wyobraźnię i ekspresję ale też służą usprawnianiu twórczego myślenia. Na zajęciach dzieci mają okazję rozwiązywać ciekawe zadania, wykorzystując i poszerzając swoją wiedzę i zainteresowania, bawić się w niekonwencjonalny sposób słowami i przedmiotami codziennego użytku, rozwijać ekspresję ruchową podczas ćwiczeń dramowych, tworzyć różnego rodzaju przedmioty, zabawki, instrumenty muzyczne, obrazki. Zajęcia nie odbywają się w czasie wakacji. Prowadzące Katarzyna Kozińska i Sylwia Sobaś.

Nauka rysunki i malarstwa
Warsztaty obejmować będą podstawy rysunku i malarstwa studyjnego oraz form przestrzennych, na przykładzie studium martwej natury i postaci. W trakcie ich trwania młodzież poznaje techniki rysunku węglem, ołówkiem oraz technikę pastelową i techniki malarskie tj. malarstwo olejne i akrylowe. Ponadto zapoznaje się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi rysunku, malarstwa i rzeźby: rysunek linearny, walorowy, kompozycja, skrót perspektywiczny, plama barwna, impast, transparentność, forma. Zajęcia obejmują także elementy technologii malarstwa (przygotowanie własnego podobrazia malarskiego). Zajęcia odbywają się także w czasie wakacji. Prowadzący: Marcin Jedlikowski.

Nauka historii sztuki
Uczestnicy poznają najważniejsze dzieła sztuki ze wszystkich dziedzin ? malarstwo, rzeźba, architektura ? które tworzą kanon sztuki światowej od prehistorii po współczesność. Zapoznają się z charakterystyką poszczególnych epok artystycznych, uczą się opisywać dzieła sztuki. Na naukę historii sztuki składają się wykłady, ćwiczenia, pokazy slajdów i filmów. Zajęcia nie odbywają się w czasie wakacji. Prowadzący: Wojtek Mazan.

Harmonogram zajęć:

  • wtorek 16.00-18.00 zajęcia animacyjne dla dzieci
  • wtorek 18.00-20.00 historia sztuki
  • środa 16.00-18.00 zajęcia animacyjne dla dzieci
  • środa 18.00-20.00 historia sztuki
  • czwartek 16.30-19.30 rysunek i malarstwo
  • piątek 15.00-18.00 rysunek i malarstwo

Uczestnictwo jest bezpłatne, jednak obowiązują zapisy, które przyjmujemy pod numerami telefonów:

  • rysunek i malarstwo ? 501 839 067
  • historia sztuki ? 506 269 214
  • zajęcia animacyjne dla dzieci ? 535 988 069

Uwaga: ilość miejsc jest ograniczona! O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *