Kto zasiada w nowej Powiatowej Radzie Rynku Pracy?

Starosta ostrowiecki Marzena Dębniak powołała Powiatową Radę Rynku Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Weszli do niej przedstawiciele jednostek samorządowych, organizacji pracodawców i związków zawodowych, a także przedstawiciele izb rolniczych.
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie reprezentował w pracach rady wicestarosta Andrzej Jabłoński, a Urząd Miasta Edyta Handze i Andrzej Kruk.
W składzie rady znaleźli się przedstawiciele związków zawodowych. NSZZ ?Solidarność? Celsa Huta Ostrowiec będzie reprezentowana przez Wojciecha Krasuskiego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) przez Marię Poziomek, a Forum Związków Zawodowych (FZZ) – Związek Zawodowy ?Kadra? przez Marcina Gęburę.
Z ramienia pracodawców w radzie pracować będą: Beata Barwinek (Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan), Izabela Pustuła (Związek Pracodawców Business Centre Club), Andrzej Pietrzykowski (Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim), Cezary Styczyński (Świętokrzyska Izba Gospodarcza).
Przedstawicielem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w składzie rady będzie Krystyna Zdonek, a przedstawicielem Związku Zawodowego Rolnictwa ?Samoobrona? Leszek Sułek.
W Powiatowej Radzie Rynku Pracy nie zabrakło także miejsca dla przedstawiciela Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezrobotnych, które będzie reprezentowała Agnieszka Budek oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, reprezentowanego przez Kamila Mroczkowskiego.
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim jest organami opiniodawczym i doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Do zakresu jej działania należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *