W ubiegłym roku ciała i prochy 22 zmarłych mieszkańców powiatu ostrowieckiego sprowadzono do kraju?

Ostrowczanie pracują i? umierają poza granicami Polski. W ubiegłym roku na terenie powiatu ostrowieckiego zanotowano 22 przypadki sprowadzania zwłok z zagranicy.Taka procedura z jednej strony wymaga dopełnienia szeregu formalności, a z drugiej nie jest tania. Oczywiście, istnieją dziś domy pogrzebowe, które świadczą kompleksowe usługi – od sprowadzenia zwłok zza granicy do pogrzebu we wskazanym przez rodzinę miejscu.

Jak się dowiadujemy, prawo do sprowadzania ciała mają krewni, w tym małżonkowie, zmarłej osoby do czwartego stopnia pokrewieństwa. Najpierw muszą wystąpić o zgodę danego starostwa. Uzyskanie takiego dokumentu, to okres góra trzech dni. Służby  starostwa w tym czasie uzyskują informacje i decyzje od innych instytucji, m.in. Sanepidu. Taka decyzja przekazywana jest do właściwego polskiego urzędu konsularnego, położonego w państwie, z którego zwłoki mają być sprowadzone. Na jej podstawie polski konsul wydaje zaświadczenie na przewóz zwłok lub prochów, za które pobierana jest opłata.

W ubiegłym roku Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim sporządził 22 decyzje starosty ostrowieckiego, dotyczące sprowadzenia do kraju osób zmarłych poza granicami Polski, w tym 14 na sprowadzenie zwłok i 8 na sprowadzenie urn.

Jak  informuje naczelnik Łukasz Witkowski, wydział podejmował działania na wniosek Konsulatów Ambasad RP w zakresie powiadamiania rodziny zamieszkałej w kraju o śmierci obywateli polskich, ustalania członków rodziny mających prawo do pochowania zwłok, pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów urzędowych np. aktów urodzenia zmarłego (zupełnego oraz wielojęzycznego) niezbędnych do sporządzenia zgonu przez Urząd na terenie którego nastąpił zgon. Przekazywał również do Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim informacje na temat osób zmarłych poza granicami Polski, zweryfikowanych przez policję w systemie informatycznym, a także kompletował dokumenty i oświadczenia osób uprawnionych do pochowania zwłok, a następnie przekazywał ich decyzje do Konsulatów Ambasad RP w przypadku odstąpienia od sprowadzania zmarłego do kraju. 

Poza zgodą starosty do przewozu zwłok wymagane jest także przedłożenie aktu zgonu, zaświadczenia medyczne, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną, zaświadczenia z zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem potwierdzające spełnienie norm przewozu szczątków, a przy przewozie prochów stosowne zaświadczenia o kremacji zwłok i zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że urna jest z metalu i zawiera wyłącznie prochy osoby zmarłej. Urna powinna znajdować się w drewnianej, szczelnej skrzynce. Przewóz ciała zza morza oznacza uiszczenie specjalnej opłaty za prom lub samolot.

Jakie są koszty sprowadzenia ciała osoby zmarłej do kraju? Jak sprawdziliśmy w jednym z zakładów pogrzebowych np. sprowadzenie zwłok z Anglii, Szwecji, czy Norwegii do Polski, to koszt w wysokości około 6-7 tys. zł, ale już np. z Irlandii blisko 10 tys. zł. Jeśli chodzi o sprowadzenie zwłok z państw zamorskich, to ceny te ulegają nawet podwojeniu. Nikt nie prowadzi ewidencji, ile rodzin, właśnie ze względu na koszty, nie zdecydowało się na sprowadzenia ciał zmarłych swych członków do kraju.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *