Miliony inwestowane w poprzemysłowy Ostrowiec

20 mln zł – taką kwotę z Funduszy Europejskich przeznaczono na projekt rewitalizacji obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno -kulturowym na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.
Wiele miejsc i obiektów poprzemysłowego Ostrowca Świętokrzyskiego wymaga zmian wizerunkowych. Tego typu przedsięwzięcie wiąże się z olbrzymimi kosztami, których lokalny samorząd nie byłby w stanie samodzielnie udźwignąć. Z pomocą przyszły Fundusze Europejskie – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 realizowany jest projekt rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Kwota unijnego dofinansowania to 20 mln zł, projekt ten uzyskał również wsparcie z budżetu państwa w wysokości ponad 3 mln zł. Wkład własny gminy Ostrowiec Świętokrzyski wyniósł ponad 11 mln zł. W projekcie uczestniczą także spółdzielnie mieszkaniowe z terenu miasta, które na realizację konkretnych zadań, oczekiwanych przez mieszkańców ostrowieckich osiedli, dołożyły kwotę 1,6 mln zł.

Fontanna na os. Spółdzielców

To największy projekt realizowany przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski przy tak dużym wsparciu środków zewnętrznych. W sumie obejmuje on jedenaście zadań, w tym budowę i przebudowę dróg, budowę i rewitalizację stref rekreacji oraz wypoczynku, modernizację obiektów kultury czy budowę parkingów. Dzięki współpracy z dwoma spółdzielniami – Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową i Spółdzielnią Mieszkaniową „Krzemionki”, tchnięto nowe życie w zdegradowane miejsca, które po rewitalizacji ułatwiają codzienne funkcjonowanie mieszkańcom i integrują rodziny.

Plac zabaw na os. Rosochy

W tym roku zakończono rewitalizację parku na osiedlu „Spółdzielców”, służącego rodzinnemu wypoczynkowi. Wyremontowano i podświetlono fontannę, która stanowi atrakcję dla najmłodszych. Wyremontowano chodniki, aleje spacerowe, plac zabaw, zamontowano dodatkowy sprzęt na siłowni i urządzono strefę gier, która również służy seniorom.
W ramach projektu na osiedlu Ogrody wyremontowano drogę, a także parking, chodniki i schody zewnętrzne. Wybudowano kolejny parking, zyskując 58 miejsc postojowych. Na osiedlu Rosochy zamontowano siłownię oraz wybudowano nowy plac zabaw. Została również zagospodarowana na potrzeby mieszkańców część dziedzińca browaru kultury.
Dużym przedsięwzięciem, objętym projektem, jest ogród sensoryczny na osiedlu Ogrody, budowa strefy rekreacji na osiedlu Częstocice, modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej, budowa zadaszenia części placu targowego oraz przebudowa budynku Kina „Etiuda”.

Parking na os. Rosochy

Część zadań została zrealizowana, a ze zrewitalizowanych obiektów już korzystają mieszkańcy. Zakończenie całego projektu zaplanowano na 2023 rok.Przyjęte w projekcie nowoczesne rozwiązania architektoniczne nadały nowy wizerunek ważnym z punktu widzenia mieszkańców częściom miasta. Poprawił się komfort życia ostrowczan, a dzięki powstałym nowym drogom, ścieżkom rowerowym i ciągom pieszym znacząco wzrosło bezpieczeństwo. Co ważne, uwzględniono tu potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zmodernizowane miejsca rekreacji pozwalają na rodzinną i sąsiedzką integrację oraz bezpłatny dostęp do urządzeń zachęcających do aktywności fizycznej zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców.
– Podejmowane w ramach projektu działania w tak różnych sferach, jak modernizacja infrastruktury drogowej, budowa miejsc rekreacji czy remonty budynków mieszkalnych i obiektów kultury, służyć będą procesowi pozytywnych przemian przestrzennych i społecznych – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski. – W przypadku takich projektów, jak ten realizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim, niezwykle ważny jest udział w nim nie tylko samorządu, ale lokalnego środowiska, czyli tu konkretnie – spółdzielni mieszkaniowych. Efektem tych wspólnych działań rewitalizacyjnych powinno być pobudzenie aktywności mieszkańców, zmniejszenie bezrobocia i ubóstwa oraz uczynienie przestrzeni miasta przyjaznej dla wszystkich. Bez wątpienia wszystkie, już zakończone i będące w trakcie realizacji działania, wpłyną na poprawę życia mieszkańców, a także wizerunku miasta, zwiększając jego atrakcyjność.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Miliony inwestowane w poprzemysłowy Ostrowiec

  • 14 października 2019 at 14:14
    Permalink

    Dziś,koniecznością staje się inwestowanie w urządzenia energii odnawialnej,przede wszystkim w fotowoltaikę na budynkach użyteczności publicznej i blokach mieszkalnych tak żeby jak najwięcej tej energii było przesyłane do energetycznej sieci ogólnej na naszym terenie.Również trzeba wykorzystywać do maksimum ciepło wydalane w procesach technologicznych ostrowieckiej huty,ciepło do podgrzania wody jak i CO dla całego miasta.
    Uważam że poruszone tu propozycje są zasadniejsze od urządzania nowych placów zabaw , plenerowych siłowni, parkingów dla aut czy współfinansowania kościelnych marszów i innych obrządków.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *