Kto i na jakich zasadach może odliczyć ulgę internetową?

Od kilku dni można już rozliczać się z Urzędem Skarbowym z przychodów uzyskanych w 2020 roku.

Jeżeli chcemy to zrobić samodzielnie, najlepiej rozliczyć PIT przez Program do wypełniania rocznego zeznania. Można też wypełnić PIT ręcznie i dostarczyć go do urzędu osobiście. Od dnia złożenia rozliczenia podatkowego uzależniony jest termin zwrotu nadpłaconego podatku, Zwrot ten przysługuje podatnikowi, który skorzystał z przysługujących mu ulg i odliczeń. Będziemy o nich pisać w kolejnych numerach, tak aby podatnik mógł otrzymać najwyższy zwrot lub zapłacić najniższy podatek.
Dziś o nadal funkcjonującej w rozliczeniach podatkowych uldze internetowej. Kto i na jakich zasadach odliczy ją w PIT za 2020 r. ? wyjaśnia Mirosław Sejdziński, naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
-Podatnik, który w roku podatkowym płacił za użytkowanie sieci Internet, ma prawo, po spełnieniu dodatkowych warunków, odliczyć od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytułu wydatki. Z ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy, którzy: ponieśli w roku podatkowym wydatki za użytkowanie sieci Internetu, byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany), posiadają dokument stwierdzający poniesienie wydatku, w latach wcześniejszych nie korzystali z tej ulgi albo po raz pierwszy skorzystali z niej w zeznaniu za 2019 r., a także wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu), albo nie został on im zwrócony w jakiejkolwiek formie.
Ulga internetowa jest limitowana. Odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych (zapłaconych) w danym roku podatkowym, jednak nie więcej niż 760 zł. Limit ten dotyczy jednego podatnika. Oznacza to, że jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, każde z nich ma prawo do swojego własnego limitu. Ulga internetowa odliczana jest od dochodu ? przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych) . Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym: PIT-37, PIT- 36 oraz załącznik PIT/O. Informując o uldze internetowej, należy dodać, iż korzystający z niej podatnik nie odliczy w jej ramach m.in. wydatków poniesionych na instalację sieci Internet, jego modernizację, naprawy, obsługę techniczną. Istotna jest jedynie usługa, czyli dostawa Internetu.
Od 15 lutego 2021 r. podatnik może korzystać z portalu podatki.gov.pl, gdzie znajdują się wstępnie przygotowane zeznanie podatkowe (PIT-37, PIT-38, PIT-36 ) w usłudze Twój e-PIT. Usługa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Znajdziemy tam potrzebne wskazówki jak wypełnić PIT, jak go uzupełnić, gdy chcemy go zmodyfi kować, uzupełnić lub skorzystać z ulg podatkowych, czy wspólnego rozliczenia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *