Mariusz Rokita ponownie wybrany prezesem KSZO. W kadencji 2021-2025 mamy 9-osobowy zarząd

Dziś, w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo ? Wyborcze Członków Klubu Sportowego KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prezesem ponownie został wybrany Mariusz Rokita, ale po kolei…

Przewodniczącym zebrania był Łukasz Witkowski, a sekretarzem Grzegorz Bażant. W komisji mandatowo ? skrutacyjnej pracowali Piotr Składanowski jako przewodniczący oraz Iwona Błaszkiewicz i Jacek Wziątek, jako członkowie. Z kolei w komisji wniosków i uchwał pracowali Michał Broda jako przewodniczący oraz Karolina Nowak i Arkadiusz Binensztok jako członkowie. W obradach uczestniczyło 20 z 34 członków pomarańczowo-czarnego klubu. Jak się okazało, wszystkie głosowania były jednomyślne.

Najpierw ustępujący zarząd złożył sprawozdanie z działalności sportowej i finansowej, a komisja rewizyjna w składzie Jerzy Zajączkowski (przewodniczący), Michał Broda i Arkadiusz Binensztok (członkowie) wnioskowała za udzieleniem zarządowi absolutorium, co też się stało. Postanowiono także, w kadencji 2021-2025 w zarządzie klubu zasiadywać będzie 9 członków.

Podjęto uchwałę, by zasłużony dla klubu Jerzy Zajączkowski otrzymał tytuł honorowego członka klubu. Wyniki głosowania zebrani przyjęli oklaskami na stojąco. 

W wyborach do zarządu zgłoszono kandydatury: Mariusza Rokity, Piotra Węglewicza, Łukasza Witkowskiego, Łukasza Norowskiego, Grzegorza Bażanta, Karola Szewczyka, Łukasza Dybca, Tomasza Radowieckiego, Mariusza Łaty. Natomiast do składu komisji rewizyjnej zgłoszono kandydatury Arkadiusza Binensztoka, Karoliny Nowak i Michała Brody. Wybrane władze ukonstytuowały się.

I tak, prezesem KSZO został ponownie Mariusz Rokita, wiceprezesem klubu ds. pływania i piłki wodnej Piotr Węglewicz, wiceprezesem ds. boksu Łukasz Dybiec, a wiceprezesem ds. piłki ręcznej Karol Szewczyk. Rolę sekretarza klubu pełnić będzie Grzegorz Bażant, a pozostałych członków zarządu Łukasz Witkowski, Łukasz Norowski, Tomasz Radowiecki i Mariusz Łata.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Michał Broda, a członkami Karolina Nowak i Arkadiusz Binensztok. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *