Nasz prawnik radzi. E-faktury za paliwo dla kierowców

-Usłyszałem ostatnio o zupełnie nowych zasadach rozliczeń dla kierowców tankujących paliwo. Chciałbym wiedzieć, na czym będą polegały  te zmiany i czy korzystanie z nowej formy fakturowania będzie dobrowolne, a jeśli nie, to kiedy stanie się obowiązkowe, i czy dla każdego kierowcy ?pyta czytelnik.
-29 października br. Sejm przegłosował projekt ustawy wdrażającej w Polsce Krajowy System e-Faktur (KSeF). Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta. Po jej wejściu w życie, tj. od 1 stycznia 2022 r. roku polscy przedsiębiorcy będą mogli wystawiać ustrukturyzowane e-faktury przez specjalny system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów ? wyjaśnia Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 247 25 00).

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w założeniu ma być systemem teleinformatycznym, służącym do otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Po wprowadzeniu do niego danych faktury, będzie on przydzielał dokumentowi unikalny numer identyfikujący oraz weryfikował zgodność danych zawartych w takiej fakturze ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. Faktura ma być uznawana za wystawioną i doręczoną w dniu przydzielenia przez system dokumentowi numeru identyfikacyjnego.  Powyższe rozwiązanie jest korzystne dla podatników, ponieważ ma być szybszy obrót dokumentów ? dzięki działaniu za pośrednictwem bazy ministerstwa, będziemy mieli pewność, że faktura trafiła do kontrahenta, a wydawane według jednego wzorca dokumenty będą łatwe w użyciu. Podatnik nie będzie też musiał przechowywać faktur wystawionych w KSeF, ponieważ będą one przechowywane przez administrację przez okres 10 lat.
Ponadto podatnicy wybierający efakturę, otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej ? termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40. Faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów.
PS. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w pierwszej fazie, z e- faktur będzie można korzystać dobrowolnie, ale od 2023 r. będzie to obowiązkowe.  

Print Friendly, PDF & Email