Centrum Profilaktyczno -Edukacyjne ?Bez Napięcia?

Wyzwania współczesnego świata oraz niełatwy czas izolacji pandemicznej ujawnił szereg problemów, które na co dzień dotykają mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wychodząc naprzeciw ogromnym potrzebom wsparcia Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, realizuje działania w ramach Centrum Profilaktycznego -Edukacyjnego ?Bez Napięcia?. W trosce, szczególnie o młodych ludzi, profesjonalni doradcy podejmują szereg działań, których celem jest sprzyjanie prawidłowemu rozwojowi, a także zapobieganie niepożądanym zjawiskom. Realizowane działania w ramach Centrum wpisują się w cele Gminnych Programów: Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 -2023 oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

-Centrum Profilaktyczno ? Edukacyjne wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w zakresie bezpłatnego wsparcia psychologicznego i socjoterapeutycznego, w tym w zakresie problematyki uzależnień i interwencji w sytuacjach kryzysowych. Zachęcamy do korzystania z tej pomocy, którą realizują profesjonalni doradcy ? specjaliści terapii uzależnień, socjoterapeuci, psychologowie, a także do udziału w warsztatach i zajęciach edukacyjnych mówi Agnieszka Rogalińska, dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatną pomoc w działającym Punkcie Konsultacyjnym, gdzie wsparcie kierowane jest do osób wykazujących ryzykowne zachowania, uzależnionych oraz do członków ich rodzin. Tu dokonywana jest wstępna diagnoza problemu, udzielane są porady i informacje. Doradcy motywują do terapii w poradni ambulatoryjnej lub ośrodku stacjonarnym. W Centrum Profilaktyczno -Edukacyjnym można także uzyskać indywidualne wsparcie poprzez doradztwo psychologiczne, socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne. Szeroka oferta kierowana jest również do dzieci i młodzieży ostrowieckich szkół.

Już ruszyły pierwsze warsztaty, gdzie młodzi ludzie uczą się pracować z emocjami oraz dostrzegać swoje mocne strony. Centrum realizuje także Program Domowych Detektywów, którego celem jest opóźnienie inicjacji alkoholowej poprzez udział dzieci w zajęciach edukacyjnych oraz włączenie rodziców w system oddziaływań profilaktycznych. Celem warsztatów profilaktycznych prowadzonych przez psychologa i socjoterapeutę, jest kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych oraz podejmowaniu ryzykownych zachowań. Centrum realizuje również spotkania grupowe z psychologiem dla kadry pedagogicznej, których celem jest poszukiwanie rozwiązań i korygowania sytuacji niepożądanych w szkołach, w szczególności znajdujących odzwierciedlenie w sytuacjach społecznych oraz przejawiających się zachowaniami ryzykownymi. Działania realizowane są z budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Doradcy czekają w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70, w pok. nr 15 I piętro.

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod nr tel. 41 200 30 14 lub 41 248 03 70

 

Print Friendly, PDF & Email