Sukces spółdzielni socjalnej w Sadowiu

Spółdzielnia Socjalna „Porządek musi być” z Sadowia znalazła się wśród wyróżnionych w konkursie Lider Ekonomii Społecznej 2021. To ogromny sukces i nagroda dla przedsiębiorstwa społecznego działającego w Sadowiu.

Przez lata losy Spółdzielni układały się różnie, do czasu kiedy jej członkiem zarządu została, obecna skarbnik gminy Małgorzata Kasprzyk, która dzięki swojemu zaangażowaniu i pracy tchnęła w nią nowe życie i nadała mu sens.Wcześniej personel nie rozumiał idei spółdzielczości socjalnej, co było przyczyną wielu problemów. Głównym celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, których kwalifikacje zawodowe mogą być niewystarczające dla samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz umożliwienie osobom bezrobotnym akty wizację zawodową.
Obecnie prezesem Spółdzielni jest Anna Głazek. Spółdzielnia „Porządek musi być” obecnie działa na rzecz mieszkańców gminy Sadowie poprzez świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych oraz osób niesamodzielnych  w mieszkaniach chronionych, a także na rzecz Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu.

Od października 2019 roku do listopada 2021 roku wspólnie z Gmina Sadowie realizowała projekt pn. „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych”. Spółdzielnia zatrudnia 6 osób na pełny etat. Opieką zostało objęte 20 osób starszych oraz 17 osób w mieszkaniach chronionych. W okresie od kwietnia do września 2021 roku w ramach świadczenia usług związanych z  przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia Covid -19 została zatrudniona jedna osoba na pełny etat i objęła dodatkowo opieka 5 seniorów. Od czerwca 2021 roku Spółdzielnia realizuje projekt pn. „Wiązki”. Jest to świadczenie usługi opieki nad osobami starszymi, usługi fryzjerskie i tzw. „złota rączka”, drobne naprawy. Projekt zakończy się w maju 2022 roku. Usługi opiekuńcze Spółdzielnia także realizuje z dofinansowania Caritas Kielce, którymi objęte jest 17 osób. Z dofinansowania na wyposażenie spółdzielni  w lutym br. udało się zakupić samochód osobowy. W okresie letnim
Spółdzielnia świadczy usługi koszenia poboczy przy drogach gminnych, zaś w okresie zimowym zajmuje się ich odśnieżaniem. Natomiast od października 2021 r. świadczy także usługi
cateringowe do świetlicy środowiskowej w gminie Sadowie.

Jak zapewnia prezes, Anna Głazek, dzięki stałej współpracy z instytucjami jednostek samorządowych Spółdzielnia znajduje się w dobrej sytuacji finansowej i ma możliwość realizowania projektów,
które zapewniają zatrudnienie. W 2021 roku Spółdzielnia uzyskała status przedsiębiorstwa społecznego. Za swoją dotychczasową działalność Spółdzielnia została uhonorowana wyróżnieniem podczas uroczystej gali Liderów Ekonomii Społecznej 2021, która odbyła się w Kielcach. Wójt gminy Sadowie, Marzena Urban – Żelazowska nie kryła zadowolenia. Jak mówiła, to najlepsza spółdzielnia w powiecie opatowskim, a jej sukces i fenomen tkwią w wytrwałości osób, które mocno wierzyły w to, że się uda. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.