Ostrowiec Świętokrzyski z blisko dwumilionowym odszkodowaniem od GDDKiA

Samorząd Ostrowca Świętokrzyskiego otrzymał odszkodowanie w łącznej wysokości 1.937.487,00 zł z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa prawa własności do nieruchomości stanowiących własność gminy położonych na terenie gminy Bodzechów w obrębie Denkówka, to obszar tzw. węzła Brezelia. Ma to związek z pracami przy domknięciu tzw. „małej obwodnicy” Ostrowca Świętokrzyskiego.
– To ponad 1.900.000 zł to odszkodowanie za grunty, które uzyskało miasto Ostrowiec Świętokrzyski od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad- mówił podczas sesji prezydent Jarosław Górczyński. Przypomnę tylko o dyskusji, jaka toczyła się ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, kiedy pod przebudowę drogi wojewódzkiej oddaliśmy tereny za darmo, żeby dać dodatkowy argument Marszałkowi Województwa do przyspieszenia realizacji. Tymczasem w tym przypadku i tej realizacji GDDKiA uznała stronę miasta, stąd dodatkowe środki trafiają do naszego
budżetu i będą pracować na rzecz mieszkańców.
Co do samego odszkodowania chodzi o trzy działki o pow. 1,3475ha za kwotę 1.880.694,00 zł, o pow. 0,1184 ha za kwotę 49.782,00zł. oraz o pow. 0,0132ha za kwotę 7.011,00zł. Kwota  odszkodowania została ustalona  na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Miało to związek z wydaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 września 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej Nr 9, na terenie gminy Bodzechów i miasta Ostrowiec Świętokrzyski, w powiecie ostrowieckim na własność Skarbu Państwa.
Natomiast do wypłacenia odszkodowania została zobowiązana Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warto wiedzieć, że prawo własność do przedmiotowych nieruchomości Gmina nabyła decyzją z dnia 7 grudnia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej – ulicy Zagłoby w Ostrowcu Św. od Al. 3 Maja – droga krajowa Nr 9 do przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z ulicą Zygmuntówka – droga wojewódzka Nr 755. Budowle znajdujące się na działce nr 452/1 o pow. 1,3475 ha zgodnie z protokołami przyjęcia środka trwałego nr 9/2013 z dnia 28.06.2013 r. oraz nr 11/2013 z dnia 28.06.2013 r. przyjęte zostały na majątek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Podczas sesji prezydent podziękował wiceprezydentowi Dominikowi Smolińskiemu oraz pracownikom Wydziału Mienia Komunalnego nadzorowanego przez naczelnik Annę Targowską i zastępcę Teresę Osojcę za przygotowanie całej procedury. 

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Ostrowiec Świętokrzyski z blisko dwumilionowym odszkodowaniem od GDDKiA

  • 28 czerwca 2022 at 07:25
    Permalink

    To powinien być tylko łącznik do dużej obwodnicy a nie obwodnica…. Analogicznie jak łącznik północny do s74 w Opatowie. Ale sukces władz samorządowych ale i rządowych zostanie odtrąbiony. Dramat w tym Ostrowcu.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *