Opatów w budowie

Opatów w ostatnim czasie stał się placem budowy. Ruszyły inwestycje, do których gmina przygotowywała się ostatnie cztery lata.
-Zaczynamy teraz inwestycje, do których przygotowywaliśmy się całą kadencję, szczególnie kiedy trwała pandemia i wszystko było poblokowane – mówi burmistrz Opatowa, Grzegorz Gajewski. Przygotowywaliśmy dokumentacje, finansowanie i w chwili obecnej rozpoczęliśmy sporo inwestycji, bo z trwających już na placach budowy inwestycji to mamy robione cztery drogi, modernizowaną świetlicę w Balbinowie oraz rozkopany rynek, projektowany basen, i robione muzeum po dawnym wiezieniu. W najbliższym czasie będziemy kończyć boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 i parking przy Szkole Podstawowej nr 2. Zakończona została droga przez Marcinkowice, rozpoczynamy drogę przez Balbinów oraz w Kobylanach. W Opatowie trwa remont ulicy Cegielnianej, Kani, Cmentarnej I i Cmentarnej II. Na rynku, w ciągach jezdnych kładziona jest kostka brukowa, tzw. kocie łby zostaną na parkingach przy rynku. -Zosta ł y po ł ożone już wsz ystkie instalacje pod ziemią, te planowane i objęte projektem, instalacji wodnej i kanalizacji burzowej, kanalizacji sanitarnej, przy okazji zostały odkryte stare aluminiowe przewody elektryczne, które również zostały wymienione – wylicza burmistrz.


Rynek w Opatowie jest specyficznym miejscem ze względu na swoje podłoże, gdzie występuje niestabilny grunt lessowy.
-Pod główną płytą rynku w stronę ulicy Zwierzdowskiego został odkryty duży kanał burzowy, wszystkie prace były nadzorowane przez archeologa, który pilnował, aby nic nie przewidzianego tutaj się nie wydarzyło, aby zdestabilizować grunt plac rynku został dodatkowo odwodniony. Została zwiększona liczba studzienek zbierających wodę, aby ta woda, nie tak jak przy poprzedniej inwestycji wsiąkała w ziemię pomiędzy kostką i rozpuszczała less, stąd robiły się garby.
Rynek opatowski mimo mocno zaawansowanych prac jest przejezdny od strony Sądu Rejonowego, ulicą Ogrodową, następnie w ul. Wąską lub ul. Szeroką. Przez rynek można przejechać także przy urzędzie gminy.

-Rynek jest bardzo ważną arterią komunikacyjną w Opatowie, i nie możemy sobie pozwolić, aby odciąć go zupełnie, więc musimy choć w śladowy sposób przepuszczać samochody – mówi burmistrz. 
Po wybudowaniu obwodnicy Opatowa, rynek ma zostać wyłączony z ruchu kołowego. Zostanie typowym placem turystycznym.
-Jeżeli stawiamy na turystykę, to chciałbym, aby tutaj pojawiły się ogródki piwne i drobny handel -mówi burmistrz.
Swój wygląd zmienia także budynek po dawnym więzieniu, z którego zostało zdjęte pokrycie dachowe, więźba dachowa i strop.
-Strop był drewniany, teraz zostanie wylana betonowa płyta stropowa – mówi burmistrz G. Gajewski. Budynek przez ostatnie lata był zamieszkiwany przez 8 rodzin. Wszystkie rodziny udało się przesiedlić do zaproponowanych przez gminę mieszkań. Burmistrz nie ukrywa, że ostatnia z rodzin została przeniesiona po bardzo długich negocjacjach. 
-Do jesieni potrwają procedury z projektowaniem i uzgodnieniami związanymi z budową basenu na Kanii, musimy mieć tutaj pozwolenie wodno-prawne, chcemy, aby procedura budowy basenu zakończyła się do maja- czerwca przyszłego roku, abyśmy mogli go oddać na sezon letni mieszkańcom.
Łącznie na inwestycje- ukończony już Skwer Gombrowicza, remont rynku, budowę basenu oraz adaptacje dawnego więzienia pod muzeum gmina pozyskała ponad 12 milionów złotych. Z czego 3.2 miliony pochodzi z Polskiego Ładu, pozostała kwota pochodzi ze środków unijnych i skarbu państwa. Całość inwestycji była zakładana na około 16 milionów złotych. Jednak wszystko wskazuje, że kwota ta może wzrosnąć. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.