Geoekonomia i geohistoria z dyplomem ukończenia Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego

Eksperci z Polski i zagranicy, w tym z Indii, Wielkiej Brytanii, Iranu, Gruzji, Ukrainy, USA, Danii będą wykładać na dwóch nowych, uruchomionych przez ostrowiecką Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości,  kierunkach studiów podyplomowych. Mowa o geoekonomii i geohistorii, które będą prowadzone w formie on-line.

Nasza uczelnia zapewnia, że wśród wykładowców znajdują się zarówno teoretycy o dużym dorobku naukowym i akademickim, jak też specjaliści z dużym praktycznym doświadczeniem zawodowym nabytym w rozmaitych polskich i międzynarodowych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Studia prowadzone będą w języku polskim i angielskim, a po zakończeniu słuchacze otrzymają wspólny dyplom Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.