Ostrowiec Świętokrzyski dobrym miejscem na własny biznes

Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi działania dotyczące zachęcania mieszkańców do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jako nowa jednostka gminy Ostrowiec Świętokrzyski, CRL podpisał umowę partnerską o współpracy z Targowiskiem Miejskim, dotyczącą promowania idei przedsiębiorczości, biznesu i wzajemnej pomocy przedsiębiorcom.
Na hali targowej pojawiło się stoisko, na którym pracownicy CRL odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące tworzenia własnego biznesu. Jak mówili dyrektor CRL, Agnieszka Rogalińska oraz dyrektor Targowiska Miejskiego, Mariusz Kosiarz, wspólne działania dotyczące krzewienia idei przedsiębiorczości w naszym mieście wpisują się w Strategię Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
-Tę inicjatywę realizujemy wspólnie z innymi podmiotami, przede wszystkim ze względu na to, że nasze działania zawarte są w Strategii Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Pierwszym z takich działań były informacje, które pojawiły się na ten temat w radiowęźle na Targowisku Miejskim. Będą to cykliczne inicjatywy organizowane z pracownikami CRL i pracownikami Targowiska Miejskiego, aby zachęcać osoby z terenu miasta i powiatu ostrowieckiego do tego, by rozpoczynały działalność gospodarczą. W Strategii Gminy Ostrowiec Świętokrzyski CRL, jak również Targowisko, Wydział Rozwoju Gminy Ostrowiec i Powiatowy Urząd Pracy, jako współdziałające podmioty, które zajmują się rozwojem przedsiębiorczości, wpisani jesteśmy właśnie w pomoc przedsiębiorcom, w pomoc lokalnemu biznesowi i myślę, że te działania będziemy sukcesywnie pokazywać na terenie miasta -mówi Agnieszka Rogalińska, dyrektor CRL.
-Uważam, że Ostrowiec jest właściwym miejscem na prowadzenie własnej działalności, a Targowisko Miejskie w naturalny sposób inkubowało przedsiębiorczość w naszym mieście od dziesięcioleci. Oczywiście zmienia się skala, struktura i jakość, dlatego wsparcie, o którym mowa jest jak najbardziej potrzebne. Ze swojej strony wpisujemy się w to i będziemy się starali współorganizować tego typu inicjatywy dlatego, że w sposób praktyczny ułatwiają młodym ludziom start, jeśli chodzi o small biznes, a Targowisko jest miejscem kumulacji tych inicjatyw gospodarczych – mówi Mariusz Kosiarz, dyrektor Targowisk Miejskich.
Wspólne inicjatywy wpisują się także w kolejne działania, które podjęła Gmina Ostrowiec Św., a którymi jest budowanie Integratora Edukacji Przedsiębiorczej, po to, aby rozwijać przedsiębiorczość zarówno u młodszych, jak i u dojrzałych osób, które chcą spróbować swoich sił w tworzeniu własnej firmy w naszym mieście.
Podobną inicjatywę dotyczącą partnerstwa CRL podjęło we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu Św. Tam kilka dni wcześniej pracownicy CRL także na osobnym stoisku udzielali zainteresowanym mieszkańcom tematycznych informacji.
-To także dobre miejsce, aby takie konsultacje prowadzić, gdyż jest tam szereg osób zarejestrowanych, które bardzo często szukają możliwości na zmianę swojej sytuacji zawodowej. Jedną z nich jest podjęcie własnej działalności gospodarczej. Jako CRL prowadzimy kompleksową pomoc na każdym etapie. Wśród osób zainteresowanych były także osoby z Ukrainy, które w swoim kraju prowadziły własną działalność i z oczywistych przyczyn obecnie jej prowadzić nie mogą, jednak chciałyby spróbować tu, w naszym mieście. Były to najczęściej branże handlowe i usługowe – mówi Łukasz Kot, kierownik z Centrum Rozwoju Lokalnego.
Pracownicy CRL i podmioty współpracujące w ramach partnerstwa przekonują, że Ostrowiec Świętokrzyski jest dobrym miejscem na własny biznes. Osoby zainteresowane w ramach wspólnych działań mogą skorzystać z bezpłatnych porad, konsultacji i wsparcia na każdym etapie realizacji swoich przedsiębiorczych pomysłów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *