Czy nie będzie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych? Czy ewentualny zakaz obejmie Ogrody, czy całe miasto?

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Pikus zwróciła się z interpelacją o ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu przy jednym ze sklepów na os. Ogrody. W odpowiedzi usłyszała, że taki zakaz może być wprowadzony, ale musiałby dotyczyć całej gminy lub ewentualnie całego osiedla. Dzięki zapytaniu radnej wiemy, jak ważny problem stanowią osoby nietrzeźwe i jakim są obciążeniem dla ostrowieckiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

– Zgłaszam interpelację w sprawie: ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w rejonie placu zabaw na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim- czytamy w piśmie skierowanym przez radną Joanne Pikus. Znowelizowane przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadziły zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, a samorządom dały możliwość ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych (od 22.00 do 6.00). Do 20 maja br. Straż Miejska odnotowała 90 interwencji, a Policja 10 interwencji związanych ze spożyciem alkoholu na terenie placu zabaw na osiedlu Ogrody w okolicy boiska przy ul. Dziewulskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Temat spożywania alkoholu w tym miejscu oraz niedopuszczalne zachowania osób pod wpływem alkoholu zgłaszałam wielokrotnie. Także mieszkańcy wnioskowali o pomoc w związku z zakłócaniem ciszy nocnej, aktami wandalizmu oraz bójkami. Proszę o ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach 22.00-6.00 we wskazanym miejscu.

Jak czytamy w odpowiedzi sekretarz Anny Niedbały takie ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w rejonie placu zabaw na Osiedlu Ogrody nie jest możliwe ze względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

– Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.) rada gminy może w drodze uchwały ustalić, dla terenu całej gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży- czytamy dalej w odpowiedzi. Ograniczenia te dotyczą sprzedaży prowadzonej w godzinach 22.00-6.00. Wskazać należy, że rada gminy przed podjęciem takiej uchwały, musi zasięgnąć opinii jednostki pomocniczej gminy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że ograniczenie w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych może być wprowadzone, ale na terenie całej jednostki pomocniczej gminy – w tym przypadku całego Osiedla Ogrody. Wprowadzenie takiego ograniczenia dotyczyłoby wówczas wszystkich sklepów prowadzących sprzedaż alkoholu, zlokalizowanych na terenie osiedla, a nie tylko tych sklepów, które są usytuowane w rejonie placu zabaw na Osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim – czego dotyczy interpelacja.

Dzięki kolejnej interpretacji radnej Joanny Pikus wiemy, jaka skala dotyczy osób nietrzeźwych przywożonych przez pogotowie ratunkowe do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W roku 2021 w szpitalnym oddziale ratunkowym zarejestrowano 1.646 pacjentów pod wpływem alkoholu co przedkłada się na łączną wartość poniesionych kosztów w kwocie 1.079.211,29 zł. Uwzględniając, że koszt obsługi jednego pacjenta wynosi około 655,66 zł ( są to koszty materiałowe, koszty badań jak również wyżywienia pacjenta). Natomiast w okresie od stycznia do lipca 2022 roku w szpitalnym oddziale ratunkowym zarejestrowano 1.056 pacjentów pod wpływem alkoholu co daje kwotę 692.373,71 zł z tytułu kosztów obsługi.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Czy nie będzie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych? Czy ewentualny zakaz obejmie Ogrody, czy całe miasto?

  • 13 października 2022 at 15:07
    Permalink

    Ogrody w godzinach nocnych (głównie skwer przy boisku tam gdzie rozgrywany jest Turniej Ogrody) to dziki zachód. Chlanie i ćpanie do rana od maja do września. Nawet teraz jak już jest zimno pijaczki i gówniarstwo na dopalaczach wytrzymuje czasem do 2 w nocy. Policja bez wezwania w nocy nawet nie przejedzie obok. Za to kontrolują w dzień… dobre. W zakaz nie wierzę. Pewnie właściciele sklepów maja dobre plecy i do zakazu nie dopuszczą. Szkoda.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *