Prace idą pełną parą

Jeszcze do niedawna słoneczna aura sprzyjała pracom remontowym i budowlanym przeprowadzanym na drogach powiatowych. Pełną parą roboty idą w Wólce Pętkowskiej w gminie Bałtów, gdzie wykonywany jest odcinek o długości 650 metrów, od skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscowości Wólka Pętkowska – Potoczek w kierunku gminy Tarłów.

Przebieg prac obserwowali: wicestarosta Andrzej Jabłoński i Tomasz Mroczek naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, którzy odbyli w terenie roboczą wizytę. I jak zapewniają, prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, remontu nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni, polegającego na wymianie istniejących warstw, remontu podkowy, a także zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, o grubości 8 cm, nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości 20 cm oraz nawierzchni z mieszanki mineralno -asfaltowej o grubości warstwy 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie to jest współfinansowane przez trzy podmioty: Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski, dotację z gminy Bałtów oraz ze środków własnych powiatu ostrowieckiego. Koszt zadania to 691.707,95 złotych, z czego dofinansowanie Nadleśnictwa – 494 086,99 złotych , dotacja gminy Bałtów – 98.810,48 złotych i środki powiatu ostrowieckiego – 98.810,48 złotych. Planowany termin zakończenia prac to początek grudnia 2022 r. Dzięki ich realizacji mieszkańcy gminy Bałtów zyskają nową, bezpieczną drogę, umożliwiającą komfortowy przejazd i dotarcie do posesji.

Jednak to nie wszystkie inwestycje, które udaje się realizować dzięki dobrej współpracy samorządowej i wzajemnym zrozumieniu potrzeb mieszkańców. Już niebawem zostaną zakończone prace na powiatowych ulicach 11 Listopada i Samsonowicza, realizowane przy współpracy z gminą Ostrowiec Świętokrzyski. Ku końcowi również zmierzają prace poprawiające bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. To 12 zadań realizowanych na terenie gmin powiatu ostrowieckiego. Lada dzień zostanie także ogłoszony przetarg na realizację budowy ścieżki rowerowej i ciągu pieszego, przebiegającego przez gminę Bodzechów, w kierunku Sarnówka, która także będzie realizowana przy współpracy obu samorządów. Na to zadanie mieszkańcy czekali bardzo długo. Z każdym rokiem przybywa nowych dróg w powiecie i poprawia się bezpieczeństwo ich użytkowników.

Marzena Dębniak starosta ostrowiecki

Kilkanaście dni temu oddaliśmy most w Małym Jodle, na który mieszkańcy czekali długie lata. Kończymy też dużą inwestycję na ul. 11 Listopada i ul. Samsonowicza. Trwa budowa drogi w Wólce Pętkowskiej, a za kilka dni będziemy ogłaszać przetarg na ścieżkę rowerową w kierunku Nowej Dębowej Woli -realizacja tych wszystkich zadań jest możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządami gmin powiatu ostrowieckiego. Staramy się sukcesywnie poprawiać jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców w miejscach, które wiele lat czekały na wykonanie takich inwestycji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *