Nowe legitymacje policyjne

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe wzory legitymacji policyjnych. Ich okres ważności wynosi 4 lata.

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6×53,98×0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanej metodą grawerowania laserowego, zawierającej cały szereg zabezpieczeń przed fałszerstwem. To: element graficzny w postaci napisu POLICJA wykonany farbą optycznie zmienną, linie giloszowe oraz mikrodruki w polu zdjęcia, element dyfrakcyjny DOVID, tło reliefowe w postaci napisu POLICJA, dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, mikrodruki, elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, element zabezpieczający CLI, tłoczenia powierzchni.

Awers: tło w kolorze czerwono –niebiesko -czerwonym, z napisem POLICJA; w prawej górnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; w górnej części napis POLICJA o wymiarach 35,7 x 6,3 mm; poniżej napisu POLICJA nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę lub w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w: a)   komisariacie Policji – nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji, b)  komisariacie specjalistycznym Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji, c)    ośrodku szkolenia Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia Policji; w lewej środkowej części wizerunek twarzy policjanta; w prawej środkowej części, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno: a) gwiazda policyjna, b)  NR LEGITYMACJI z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej, c) napis w kolorze czarnym: WAŻNA DO oraz poniżej: 31.12.2026; w środkowej części znak holograficzny (okrągły, transparentny hologram stylizowanego orła) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta; poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ, wraz z odpowiednimi danymi.

Rewers: w górnej części tło w kolorze czerwono –niebiesko -czerwonym; w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym ORGAN WYDAJĄCY wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową; w dolnej części tła napis w kolorze czarnym „W przypadku znalezienia legitymacji należy niezwłocznie zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.”; w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP; w dolnej części, na tle reliefowym w postaci napisu POLICJA, obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *