Nową drogą przez Wólkę Pętkowską

Na ten moment mieszkańcy gminy Bałtów czekali długie lata. W miniony czwartek uroczyście oddano do użytku lokalnej społeczności drogę powiatową w Wólce Pętkowskiej.

Jak wspominają sołtys miejscowości Lidia Kotur oraz radny tego terenu Krzysztof Misiura, asfalt na drodze położony był w latach 80. Od tego czasu droga była mocno eksploatowana. Przejeżdżały nią także ciężkie pojazdy wiozące drzewo z pobliskich lasów. Liczne koleiny, wyrwy i deformacje utrudniały bezpieczne przemieszczanie się mieszkańców, a jest to dosyć ważny trakt komunikacyjny łączący powiat ostrowiecki z powiatem opatowskim oraz gminę Bałtów z gminą Tarłów. Doraźne „łatanie dziur” nie przynosiło trwałych efektów. Na przestrzeni lat droga wielokrotnie była typowana do kompleksowego remontu. Zadanie powiat ostrowiecki zgłosił do  tzw. „powodziówek”, gdzie zostało zakwalifikowane do dofinansowania,  jednak pandemia spowodowała, że środki z programu zostały przesunięte na walkę z VOVID -19. Stąd też we wrześniu ubiegłego roku starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Adam Podsiadło i wójt gminy Bałtów Hubert Żądło podpisali porozumienie o wspólnym finansowaniu inwestycji. Największą kwotę w wysokości 500 tysięcy przekazały na inwestycję Lasy Państwowe, oba samorządy – powiatu ostrowieckiego i gminy Bałtów dołożyły do zadania solidarnie po 100 tysięcy złotych. Wartość całego zadania to blisko 700 tysięcy złotych. Wykonawca zrealizował zadanie w przeciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy z powiatem ostrowieckim.

  Jak podkreślała starosta Marzena Dębniak, zarząd powiatu ostrowieckiego od początku kadencji w 2018 roku przyjął zasadę partnerskiej współpracy z samorządami gmin, co umożliwia realizowanie inwestycji infrastruktury drogowej w miejscowościach, których mieszkańcy czekają na nowe drogi długie lata.

-Razem można więcej i wielokrotnie powtarzam to przy wspólnych inwestycjach, gdyż to nie są puste słowa. Dzięki dobrej współpracy, mamy dziś ładny odcinek nowej drogi o długości 650 metrów, co całkowicie zmienia obraz tej miejscowości, a przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo mieszkańców. Konsekwentnie od początku staramy się odbudowywać infrastrukturę drogową powiatu i sądzę, że mogę z podniesioną głową powiedzieć, że nam się to udaje. Ta droga była w fatalnym stanie. Porozumieliśmy się z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski i z samorządem gminy Bałtów, zgodnie z zasadą partnerskiej współpracy, za co serdecznie dziękuję. Chcę podziękować panu nadleśniczemu Adamowi Podsiadło, gdyż to Nadleśnictwo poniosło największy ciężar tego zadania oraz samorządowi gminy Bałtów. Współpraca miedzy samorządami jest bardzo ważna, gdyż to włodarze gmin najlepiej znają potrzeby mieszkańców. Tak naprawdę ludzi nie obchodzi kto zarządza daną drogą, oni chcą mieć dobrą drogę, z której będą korzystać dojeżdżając do pracy, wracając do domu,  a my samorządowcy jesteśmy od tego, aby te oczekiwania realizować – mówiła starosta Marzena Dębniak.

O istocie współpracy Lasów Państwowych dla bezpieczeństwa mieszkańców mówił również nadleśniczy Adam Podsiadło.

-Lasy Państwowe to bardzo ważna gałąź gospodarki. W naszym pięknym regionie nie ograniczamy się jedynie do tego, aby pozyskiwać drewno i sprzedawać, ale chcemy też, by te pieniądze wracały na ten grunt, z którego pochodzą. W pięknym województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w gminie Bałtów dzięki lasom, tym szczególnym walorom przyrodniczym te tereny są urokliwe, atrakcyjne turystycznie i często odwiedzane, a my jako leśnicy ciężko pracujemy na to, aby te walory przyrodnicze zachować, a także naszym dzisiejszym działaniem przekazujemy te pieniądze tu, aby mieszkańcy tego regionu, tej gminy mogli spokojnie i bezpiecznie się przemieszczać. Stąd też, aby nasza działalność gospodarki leśnej nie była tak uciążliwa, refundujemy te pieniądze w tej miejscowości, skąd drewno zostało pozyskane, dla dobra mieszkańców i dobrej współpracy. Mam nadzieję, że będziemy tak działać dla dobra mieszkańców i regionu – mówił nadleśniczy Adam Podsiadło.

Wójt gminy Bałtów Hubert Żądło także zadeklarował chęć współpracy dla rozwiązywania problemów infrastruktury drogowej mieszkańców gminy.

-Na przestrzeni lat były różne propozycje rozwiązania problemu tej drogi i gdy tylko pojawiła się możliwość sfinansowania tego zadania, od razu podjąłem taką inicjatywę. Zastanawialiśmy się z radnymi Rady Gminy czy nie przeznaczyć tych środków na jakąś drogę gminną, lecz uznaliśmy, że ta droga jest ważna, gdyż jest drogą przelotową,  łączącą dwa powiaty i dwie gminy. Stąd też zaproponowaliśmy pani staroście, aby wspólnie tę drogę wykonać. Całą procedurę postępowania przetargowego przeprowadził powiat ostrowiecki i to się udało. Chcę podziękować Lasom Państwowym, bo jest to największe finansowanie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych , a także radnym powiatu ostrowieckiego i radnym gminy Bałtów, którzy wyrazili wolę i chęć dofinansowania tego zadania. Deklaruję dalszą współpracę,  jeśli będą takie inicjatywy, służące mieszkańcom gminy Bałtów, w miarę możliwości będziemy starali się je wesprzeć – mówił wójt Hubert Żądło.

Jak poinformował naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasz Mroczek, w ramach zadania dokonana została rozbiórka starej, zniszczonej nawierzchni, zaś po rozbiórce dokonano wymiany podbudowy, w celu poprawy parametrów technicznych z uwagi na to, że na drodze odbywa się ruch ciężki. W następnej kolejności zostały położone warstwy bitumiczne – 2 warstwy ścieralne i warstwa wiążąca. Zostały także utwardzone pobocza. Jak potwierdziła starosta Marzena Dębniak, zarząd powiatu ma dalsze plany co do całego układu komunikacyjnego w okolicy  Wólki Pętkowskiej. Została już opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie remontu i przebudowę  na odcinku około 1,5 km od ronda do drogi wojewódzkiej Nr 754. Wniosek o dofinansowanie został złożony w naborze ogłoszonym przez wojewodę świętokrzyskiego, zaś w budżecie powiatu na 2023 rok zostały zabezpieczone środki na ten cel. Odrębna dokumentacja dotyczy także remontu  mostu znajdującego się w przedmiotowym odcinku  drogi. Zarząd powiatu liczy na pomyślne rozstrzygnięcia w tej kwestii.

Tymczasem  mieszkańcy Wólki Pętkowskiej już korzystają z nowej, bezpiecznej  drogi, która będzie im służyć długie lata. Uroczyste przekazanie drogi było okazją nie tylko do deklaracji współpracy, ale też do podziękowań, które złożyli: starosta M. Dębniak i wójt H. Żądło  na ręce nadleśniczego A. Podsiadło dla dyrektora RDLP Andrzeja Matysiaka i wicedyrektora Marka Szarego, a także radnym Rady Powiatu z przewodniczącym Mariuszem Pasternakiem i radnym Rady Gminy z przewodniczącym Henrykiem Cichockim. W uroczystości uczestniczyli również radni powiatowi – Piotr Maj, który podkreślał znaczenie nowej drogi dla cyklistów, często odwiedzających tę urokliwą trasę oraz Emilia Łupina,  a także radny gminy Bałtów Krzysztof Misiura i sołtys Lidia Kotur.

Marzena Dębniak starosta ostrowiecki: Staramy się  sukcesywnie odbudowywać infrastrukturę powiatową i sądzę, że mogę powiedzieć z podniesioną głową, że to nam się konsekwentnie udaje i w partnerstwie z samorządami gmin poprawiamy bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. My, samorządowcy jesteśmy od tego, aby spełniać oczekiwania ludzi i mam nadzieję, że widać tę inną jakość. Pomimo trudnych i niepewnych czasów mamy plany na przyszłość i będziemy je konsekwentnie realizować.     

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *