Losy SM Krzemionki w rękach sądu

Po tym, jak 13 stycznia br. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie, z którego wynika, że odmawia dokonania wpisu nowych członków zarządu SM, jak również nowo wybranej Rady Nadzorczej, gdyż walne zgromadzenie zostało zwołane z naruszeniem postanowienia Statutu paragrafu 22, obecne władze spółdzielni, skorzystały z prawa odwoławczego, składając zażalenie do Sądu na wydaną decyzję.
– Po tygodniu otrzymaliśmy uzasadnienie tego postanowienia, w którym jest napisane, że 30 listopada 2022 roku do Sądu Rejestrowego wpłynęło pismo pani Ewy Żelazowskiej, w którym informuje, że zarząd nie zwoływał walnego zgromadzenia na 24 i 25 listopada, jak i od pani Magdaleny Lis informujące o tym, że to walne nie było zwołane w tym terminie. Nam przysługuje oczywiście droga odwoławcza, z której skorzystaliśmy. Zostało złożone zażalenie na to postanowienie i dopóki to postanowienie nie będzie prawomocne, to nie ma co ferować wyroków. W zażaleniu głównie podnosimy to, że były zarząd wprowadził Krajowy Rejestr Sądowy w błąd informując, że to walne nie było zwołane. Jest to nieprawdą, bo jest uchwała zarządu SM „Krzemionki” z 22 września 2022 zwołująca w terminie 24 i 25 listopada 2022 r. walne zgromadzenie. Jest również protokół z posiedzenia zarządu, na którym ta uchwała została podjęta. Jest również protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, na której to były omawiane sprawy związane z głosowaniem na zaplanowanym w tym terminie walnym zgromadzeniu. Osobiście dzwoniłam do Krajowej Rady Spółdzielczej, gdzie pracownik poinformował mnie, że KRS poinformowany jest przez ówczesny zarząd o zwołaniu walnego w tym terminie. Złożyliśmy także zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw do prokuratury w Kielcach o tym, że KRS został wprowadzony w błąd. Jest uchwała, jak i zawiadomienie, które do chwili obecnej znajduje się na stronie internetowej, jak i w niektórych klatach w blokach wisi na tablicach ogłoszeń – wyjaśnia Teresa Karkocha, członek zarządu SM „Krzemionki”.
Strona składa wniosek i dokumenty do rejestracji, jeśli KRS uzna, że to jest niepełna dokumentacja, to wzywa do jej uzupełniania. Obecny zarząd takiego wezwania nie otrzymał. Stąd członkowie obecnego zarządu domniemają, że referendarz sądowy oparł się tylko na pismach, które wpłynęły od drugiej strony.
-Pisałam do Krajowej Rady Spółdzielczej do Warszawy, prosząc o obserwatora na 24 i 25 listopada 2022 r. , bo wiedzieliśmy po tym 17 września 2022 r, że nie możemy liczyć na to, że wszystko będzie dobrze przebiegało -mówi Halina Kapuśniak p.o. prezesa spółdzielni. Najpierw wyrażono zgodę na to, że ktoś przyjedzie, ale zostało wysłane tyle pism od ówczesnego zarządu o tym, że obserwator nie jest potrzebny, że w efekcie nikt do nas nie dotarł.
Obecnie sytuacja w SM „Krzemionki” jest stabilna, a praca przebiega bez problemów, co potwierdza H. Kapuśniak.
– Praca spółdzielni przebiega sprawnie. Pracownicy dokładają wszelkich starań, aby wszystko funkcjonowało bez zastrzeżeń. Jest nam, niestety, bardzo ciężko, bo jest tyle niejasności, że cały czas musimy różne zagadnienia wyjaśniać. Nawet biorąc akta osobowe niektórych pracowników, dostrzegamy, że nie mają zakresu czynności. Wiele jest takich spraw, które budzą wątpliwości – przyznaje H. Kapuśniak.
-Struktura zatrudnienia była ostatni raz zatwierdzana przez Radę Nadzorczą w 2020 roku- dodaje członek zarządu, Teresa Karkocha. – Teraz wspólnie z Radą Nadzorczą pracujemy nad strukturą zatrudnienia, którą Rada będzie zatwierdzać na lutowym posiedzeniu. Mnóstwo osób było zatrudnionych poza strukturą, a to w Spółdzielni nie powinno mieć miejsca.
-Te osoby, które były zatrudnione poza strukturą, były przyjęte na 3 miesięczny próbny, następnie czas ten był skracany do 1 miesiąca i już dostawały umowy na czas nieokreślony. Jest też osoba, która pracuje od roku i w ciągu tego roku dostała 1800 złotych podwyżki. Druga osoba dostała 3.200 złotych podwyżki. Spółdzielnia mieszkaniowa to nie jest zakład produkcyjny, to członkowie na to płacą. Uważam, że pieniądze były rozrzucane na lewo i prawo i nikt na to nie patrzył – dodaje p. o. prezesa Halina Kapuśniak.
Rada Nadzorcza już określiła kryteria dla przyszłego prezesa zarządu spółdzielni. Oferty można składać do końca lutego br. Rada Nadzorcza będzie wybierać prezesa, a obecny zarząd zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, 25 maja br. kończy pracę. Nowego prezesa SM Krzemionki poznamy prawdopodobnie w marcu br. O tym, czy decyzje obecnego zarządu i Rady Nadzorczej będą prawomocne, zadecyduje Sąd po rozpatrzeniu zażalenia na złożone postanowienie.

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Losy SM Krzemionki w rękach sądu

 • 5 lutego 2023 at 14:41
  Permalink

  Oby neutralny sąd , adekwatnie do winy , przykładnie ukarał wszystkie osoby które dopuściły się jakichkolwiek nadużyć i przekrętów w SM Krzemionki w Ostrowcu – oczywiście po bezsprzecznie dowiedzionych faktach i uzasadnieniu obiektywnej prokuratury. BEZ WYJĄTKU i bez względu na przynależność partyjną oskarżonych.
  Ta spółdzielnia mieszkaniowa to społeczność ufnych niebogatych ludzi którzy uwierzyli w uczciwość administracji,dyrekcji,zarządu,rady nadzorczej i prezesów…

  Reply
 • 11 lutego 2023 at 06:09
  Permalink

  Mikolaj Rej powiedzial, Polacy nie gesi, …. Przepraszam ze wyrywam tylko fragment z kontekstu, ale chcial bym rzucic swiatlo na kontekst madrosci w tym zdaniu. Calosci jak i jego czesci. To jedno zdanie od wiekow wszyscy znamy i szanujemy. Skoro potrafilismy sie juz dopatrzec madrosci to powiedzcie mi dalaczego na zarzadzajacych, czy nawet rzadzacych, wybieramy sobie takich po ktorych wszystko splywa.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *