Są środki na wsparcie zatrudnienia pracowników „Wólczanki”. 4 września rusza nabór wniosków

W dniu 9 sierpnia br. została podpisana decyzja przez ministra Rodziny i Polityki Społecznej, dotycząca wniosku, który złożył Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, o dodatkowe środki z Funduszu Pracy na wsparcie zatrudnienia pracowników WSM Factory, zwolnionych w wyniku upadłości firmy. Ministerialna pomoc dedykowana jest inwestorom, wyrażających chęć zatrudnienia pracowników, którzy utracili pracę z przyczyn od nich niezależnych, w ramach tzw. zwolnienia monitorowanego.
Jak informuje Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, kwota wsparcia to 1,1 mln złotych.
-Środki te zostały przyznane na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota ta pierwotnie wynosiła 1,8 mln złotych, gdyż chcieliśmy w ten sposób zaspokoić potrzeby 80 osób, które utraciły zatrudnienie w WSM Factory. Otrzymaliśmy 1,1 mln złotych, dzięki czemu uda się zaspokoić potrzeby 59 osób, a to też nas cieszy – mówi dyrektor Małgorzata Stafijiowska.
Otrzymane środki pozwolą na doposażenie 41 miejsc pracy oraz zatrudnienie kolejnych 18 osób w ramach prac subsydiowanych, czyli pomocy w pracach interwencyjnych. O doposażenie miejsc pracy dedykowanych zwalnianym pracownikom dawnej „Wólczanki” będą mogli ubiegać się inwestorzy, po uprzednim złożeniu wniosku. Nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy ruszy od 4 września br. Obecnie trwa rejestracja szwaczek zwolnionych z WSM Factory.
-Panie cały czas się rejestrują. Na tę chwilę zarejestrowało się 92 osoby, lecz ta liczba wciąż rośnie – przyznaje dyrektor M. Stafijowska. -Na terenie powiatu ostrowieckiego jest 12 inwestorów zainteresowanych zatrudnieniem pracowników byłej „Wólczanki”. Jednak obecnie zbyt mało rejestruje się osób, które mogłyby podjąć pracę. Większość pań rejestrujących się, kwalifikuje się na świadczenia przedemerytalne, tym samym zgodnie z przepisami, przez okres 6 miesięcy muszą być w rejestrach osób bezrobotnych.
Z początkiem sierpnia br., z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych WSM Factory oraz Urzędu Miasta z jednym z inwestorów zainteresowanym zatrudnieniem zwalnianych kobiet. Kolejne spotkanie, tym razem otwarte dla osób zainteresowanych pracą szwalniczą ma odbyć się 18 sierpnia br. na hali KSZO.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *