Nowi dyrektorzy ?Ekonomika? i ?Samochodówki?!

Decyzją Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, po werdyktach komisji konkursowych, Agnieszka Kutera została nowym dyrektorem w Zespole Szkół Nr 1 im. M.Kopernika, czyli popularnym ?Ekonomiku?, a historyk Marcin Sitarz nowym dyrektorem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli popularnej ?Samochodówce?. Przypomnijmy, że dotychczas obowiązki dyrektorów w tych szkołach pełnili odpowiednio Małgorzata Węglewicz i Waldemar Szymoniak, którzy zastąpili przechodzących na emerytury Krystynę Bień i Gabriela Główkę.
Nowi dyrektorzy przejmą obowiązki od 1 lipca br. Ich kadencja będzie trwać do sierpnia 2021 roku.
Przypomnijmy, że Zarząd Powiatu Ostrowieckiego wdrożył już procedurę obligatoryjnych konkursów na dyrektorów w trzech kolejnych swych placówkach. Decyzja ta podyktowana jest tym, że upłynęły już kadencje na stanowiskach dyrektorów Elżbiecie Ruteckiej w Zespole Szkół Specjalnych i Ryszardowi Stefankiewiczowi w Bursie Szkolnej. Trwa także konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, a to dlatego, że rezygnację złożyła dotychczasowa dyrektor, Ewa Bukała.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *