V Szkoła Zdrowego Stylu Życia

W ubiegłym tygodniu w Wydziale Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. trwały zapisy do piątej już edycji Szkoły Zdrowego Stylu Życia.
To świetny przykład ciągłości  prac samorządu powiatowego. Może się do niej zapisać – jak podkreśla starosta Zbigniew Duda, każdy po 40 roku życia z rozpoznaną chorobą diabetologiczną, kardiologiczną lub zwykłą nadwagą z brakiem przeciwwskazań do aktywności fizycznej, a także chętni do poszerzenia wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
-W tegorocznej edycji realizowane będą nowe programy ? zapowiada wicestarosta Eligiusz Mich. -Uczestnicy Szkoły Zdrowego Stylu Życia będą mogli liczyć na spotkania edukacyjne, wykłady, warsztaty ze specjalistami oraz dwa razy w tygodniu ? we wtorki i czwartki – na zajęcia aktywności fizycznej, a to wszystko za darmo. We wtorki odbywać się będą zajęcia muzyczno – ruchowe, a w czwartki z aerobiku.
Do udziału w zajęciach Szkoły Zdrowego Stylu Życia zaproszeni zostali, jak mówi wicestarosta, także w ramach solidarności międzypokoleniowej, słuchacze działającego przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia teoretyczne, wykłady lekarzy dotyczące profilaktyki zdrowotnej i zdrowego odżywiania oraz dietetyki odbywać się będą w auli WSBiP i sali konferencyjnej starostwa, natomiast zajęcia ruchowe w hali Zespołu Szkół Nr 1 im. M.Kopernika, w którym, jak podkreśla dyrektor Agnieszka Kutera, wśród wielu innowacji edukacyjnych realizuje się zajęcia poprzez taniec i zdrowe odżywianie.
Prezes ostrowieckiego UTW, Matylda Niewójt cieszy się z oferty władz starostwa.
-To piękny podarunek ze strony władz powiatu, które nie tylko uczestniczą w naszych wykładach, ale także słuchają o tym, jakie mamy problemy ? mówi. ? Nasze stowarzyszenie boryka się z problemem braku sal wykładowych i do ćwiczeń. Brakuje także osób, które chciałyby ? na zasadzie wolontariatu ? prowadzić takie zajęcia. Jesteśmy placówką dla seniorów ze złotym certyfi katem, ale sami, bez pomocy władz samorządowych, mimo najszerszych chęci, nie dajemy sobie rady. Cieszymy się, że będziemy mogli rozwijać profilaktykę prozdrowotną, a nie wydłużać kolejki do lekarzy. Żaden lek nie zastąpi ruchu.
Jak się dowiedzieliśmy, w tegorocznych zajęciach Szkoły Zdrowego Stylu Życia weźmie udział około 150 osób.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *