?Staszic? rozpoczyna współpracę z dwoma uniwersytetami!

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica podpisało porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetem Marii Curie ? Skłodowskiej w Lublinie.
Porozumienie zawarto w Kielcach  oraz w Lublinie pomiędzy naszą szkołą, reprezentowaną przez dyrektora Dariusza Kaszubę, a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego reprezentowanym przez dziekana Wydziału Humanistycznego dr hab. Janusza Detkę i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, reprezentowanym przez prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego, rektora uniwersytetu.
-Nasze liceum podjęło współpracę z uniwersytetami, realizując tym samym założone w statucie szkoły cele: kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie. Głównym założeniem podjętych działań jest  przygotowanie licealistów do studiów wyższych ? podkreśla dyrektor ?Staszica?, Dariusz Kaszuba. -To właśnie w liceum młody człowiek dokonuje wyboru przyszłej drogi życiowej. Podstawowym celem współpracy jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez popularyzację języków obcych, kultury, historii i życia codziennego krajów anglo-, niemiecko- i rosyjskojęzycznych oraz zapoznanie uczniów szkoły ze specyfiką studiów filologicznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz  organizowanie projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki, współdziałając  z Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.
W ramach podpisanego porozumienia będą realizowane takie zadania, jak organizowanie wykładów wyjazdowych w szkole służących zapoznaniu się ze specyfiką zajęć akademickich, umożliwienie uczniom szkoły udziału w wykładach oraz ćwiczeniach prowadzonych  na uczelni, popularyzację osiągnięć naukowych oraz działanie na rzecz młodzieży szkolnej służące poszerzaniu wiedzy, pogłębianiu zainteresowań oraz ułatwieniu świadomego dokonywania wyboru dalszego kierunku kształcenia, organizację dni otwartych i wizyt w uczelni połączonych ze zwiedzaniem kampusu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *