Ponad 700 tysięcy złotych na szkolenia młodych sportowców!

Samorząd Województwa przeznaczy w tym roku na wsparcie szkoleń i współzawodnictwa   sportowego   dzieci   i   młodzieży  720   tysięcy  złotych.
Pieniądze   dzielone   będą   w   konkursie   dla   organizacji   pozarządowych realizujących   zadania   publiczne   z   zakresu   kultury   fizycznej.   Oferty   w ramach ogłoszonego konkursu można składać do końca stycznia tego roku.
-Zarząd   Województwa   Świętokrzyskiego   zdecydował   o   ogłoszeniu pierwszego   z   tegorocznych   konkursów   dedykowanych   organizacjom pozarządowym   realizującym   zadania   publiczne   ?informuje   Iwona   ? Sinkiewicz   Potaczała,   rzecznik   marszałka   województwa.   Pierwszym   z otwartych   konkursów   dla   NGO-sów   dotyczy   zadań   z   zakresu   kultury fizycznej,   realizowanych   w   dwóch   obszarach:   Szkolenie   kadry wojewódzkiej młodzików (zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu   i   Turystyki,   szkolenia   ponadklubowego   dzieci   i   młodzieży uzdolnionej sportowo z Województwa Świętokrzyskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików) – kwota przeznaczona na tę część konkursu to
158 tys. zł; Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu   o   system   sportu   młodzieżowego   przy  uwzględnieniu   kryterium osiąganych   wyników   w   ogólnopolskim   systemie   współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży ? przeznaczona kwota to 562 tys. 700 zł.
W sumie w konkursie do rozdysponowania jest 720 tys. 700 zł. W poprzednich   latach   kwoty,   przeznaczone   na   te   dwa   zadania,   wynosiły odpowiednio: w 2017 r. ? 709 tys. 890 zł, a w 2016 ? 712 tys. 970 zł. Zadania powinny być zrealizowane w terminie do 30 grudnia 2018 r. Natomiast wnioski konkursowe należy składać do końca stycznia tego roku.
Kompletne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem ?Konkurs ofert? i z nazwą zadania można złożyć w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516   Kielce,   budynek   C2,   pok.   215,   216,   217   lub   w   Sekretariacie Departamentu   Promocji,   Edukacji,   Kultury,   Sportu   i   Turystyki   Urzędu Marszałkowskiego   ul.   Paderewskiego   34  A,   25-502   Kielce   lub   pocztą (decyduje data wpływu oferty).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *