Środki z ?Zorzy? lub gminy Ostrowiec Świętokrzyski w walce o czyste powietrze

Rozpoczęły się nabory wniosków o dofinansowanie do wymiany starych kotłów na niskoemisyjne oraz podłączenia do sieci gazowej.
Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą skorzystać z programu w oparciu o środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚIGW) w Kielcach lub Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
I tak, WFOŚiGW ogłosił nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach programu: ZORZA – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim – Edycja 2018. Tutaj maksymalne dofinansowanie to 5 tysięcy złotych.
Dofinansowaniem mogą być objęte następujące działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych: podłączenia do sieci gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji obecnego kotła lub pieca. Wymiana pieców i kotłów opalanych paliwem stałym, na przykład węglem, biomasą na nowoczesne o wyższej sprawności. W tym wypadku uzyskanie dofinansowania jest możliwe wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej. Także wymiana pieców i kotłów opalanych paliwem gazowym lub olejowym na zasilane wyłącznie energią elektryczną.
-To już druga edycja programu Zorza. W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało około 600 mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Kwota 2,5 miliona złotych została prawie w całości wykorzystana ? informuje Renata Ciesielska, doradca energetyczny WFOŚiGW w Kielcach. ? W poprzedniej edycji były nieco inne zasady przyznawania dofinansowania, bo stanowiły 25 proc. wydatków, w tym roku są to konkretne kwoty na określone działania. Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi: 3.000 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych węglem (np. ekogroszek), 3.500 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych biomasą (np. pellet), 4.000 zł – na paliwo ciekłe lub gazowe i 5.000 zł w przypadku urządzeń zasilanych wyłącznie energią elektryczną (np. pompa ciepła, piec akumulacyjny). -Jest bardzo duże zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania ? informuje Renata Ciesielska.
Na dofinansowanie wymiany kotłów i instalacji cieplnej WFOŚiGW w tym roku przeznaczył 2,5 miliona złotych. Nabór właśnie się rozpoczął i będzie trwał do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018 r. Więcej szczegółów i przykładowe wnioski na http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/oferta-dla/typ-beneficjenta/osoby-fizyczne/645-zorza-czyste-powietrze-nad-swietokrzyskim.

Przypomnijmy, że Gmina Ostrowiec Świętokrzyski podejmuje kontynuuje realizowany od sierpnia 2012 r. program w ramach ochrony środowiska, którego realizacja jest wsparciem dla wszystkich osób, które chcą dokonać zmiany systemu grzewczego na bardziej ekologiczny. Dotacje są udzielane na rzecz osób fizycznych i prawnych na inwestycje realizowane na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Od stycznia 2018 roku weszła w życie uchwała w sprawie zwiększenia dotacji na dofinasowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Poszerzony został zakres możliwości przyznawania dotacji na wymianę systemów grzewczych. Wysokość dotacji została zwiększona w przypadku: podłączenia budynku do miejskiej sieci
ciepłowniczej (50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 4000 złotych brutto), wymiany urządzenia grzewczego opalanego węglem, koksem lub drewnem na ekologiczne urządzenie grzewcze (50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 3000 złotych brutto), wykonania albo całkowitej wymiany wewnętrznej instalacji grzewczej w budynkach wielolokalowych (50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1.000 złotych brutto). Przyjęta uchwała to kolejny z elementów realizowanego w naszym mieście Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Programu ograniczenia emisji niskiej na osiedlach Henryków, Kolonia Robotnicza, Kuźnia, Gutwin, Koszary i Denków. Problem tego zjawiska dotyka najbardziej właśnie osiedli domków jednorodzinnych. To właśnie z myślą o mieszkańcach tych dzielnic Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizuje ten Program, a wnioski z tych obszarów korzystają z pierwszeństwa w przyznaniu dofinansowania. Do tej pory dzięki programowi z  dotacji skorzystali właściciele 170 nieruchomości oraz 3 wspólnot mieszkaniowych obejmujących 62 lokale mieszkaniowe przy ulicy Słowackiego, Cegielnianej i Poniatowskiego. Coraz więcej mieszkańców naszego miasta decyduje się na taką formę pomocy. Zwiększenie kwot dotacji jeszcze bardziej zachęci ostrowczan do likwidacji pieców opalanych węglem lub koksem, co już ma duże przełożenie na poprawę jakości powietrza w naszym mieście.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *