Dyrektor muzeum do odwołania

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego wszczął procedurę odwołania Włodzimierza Szczałuby ze stanowiska dyrektora Muzeum Historyczno ?Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Piszemy o tym, że zarząd wszczął procedurę odwołania dyrektora, gdyż zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zanim podejmie ostateczną decyzję, musi w tej kwestii, a to ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez ostrowieckie muzeum, zasięgnąć opinii zarówno ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.
Zarząd powiatu nie jest zadowolony z pracy dyrektora. Dawał temu wyraz już pod koniec stycznia, kiedy składano wniosek o wpisanie Krzemionek na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jak dowiedzieliśmy się, czary goryczy przelał fakt podpisania przez dyrektora bez zgody władz powiatu umowy z podmiotem prawnym na przygotowanie procedur przetargowych przy realizacji projektu ?Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno- Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich?. Przypomnijmy tylko, że muzeum musi wysłać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumenty związane z ogłoszeniem przetargu na wyłonienie inżyniera kontraktu w celu weryfikacji zapisów w dokumentach przetargowych. Wyłonienie inżyniera kontraktu pozwoli na ustalenia dalszych działań w celu realizacji projektu.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Dyrektor muzeum do odwołania

  • 27/03/2018 at 14:49
    Permalink

    Następny do wypłaty odszkodowania..?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *