Sprawa radnego w sądzie II instancji. Prokuratorska apelacja

W dniu 25 maja 2021 r. przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim była rozpatrywana sprawa radnego Mateusza C. Sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec oskarżonego. Prokuratura nie zgodziła się z tym wyrokiem.

Jak informowały media, w dniu 13 stycznia 2020 r. ostrowieccy policjanci interweniowali w sprawie awantury domowej. W trakcie ich interwencji mężczyzna w wieku 46 lat nie reagował na polecenia funkcjonariuszy policji. Miał znieważyć słownie jednego z policjantów, używając wobec niego słów powszechnie uznanych za wulgarne. Jeśli zaś chodzi o drugiego policjanta, to miała zostać naruszona jego nietykalność cielesna. Według prokuratury, 46-latek usłyszał zarzut znieważenia jednego funkcjonariusza oraz naruszenia nietykalności cielesnej drugiego z nich.

W wyroku nakazowym z kwietnia 2021 r. sąd uznał winę Mateusza C. Radny wniósł sprzeciw od tego wyroku. Sprawa trafiła więc do rozpoznania w trybie rozprawy.

-W dniu 25 maja 2021 r. sąd, po rozpatrzeniu sprawy zastosował wobec Mateusza C. warunkowe umorzenie postępowania karnego, na okres próby wynoszący rok ?powiedział prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Grzegorz Matuszewski. Sąd orzekł o zadośćuczynieniu na rzecz obu poszkodowanych w kwocie po 1 tys. zł i obciążeniu oskarżonego kosztami postępowania.

Wyrok wobec Mateusza C. nie uprawomocnił się, gdyż został złożony wniosek o jego uzasadnienie, a w dniu 25 czerwca 2021 r. do sądu II instancji trafiła apelacja.

-Prokurator zakwestionował w całości, a więc co do winy oraz co do kary, wyrok z dnia 25 maja 2021 r. ?mówi prokurator rejonowy, Cezary Skalmierski. W apelacji prokurator zakwestionował błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę tego orzeczenia, wniósł o jego uchylenie oraz przekazanie sprawy sądowi do ponownego rozpoznania.

Prokurator rejonowy dodał, że apelacja kwestionuje stopniowanie społecznej szkodliwości czynu. Zdaniem oskarżyciela nie było możliwe przyjęcie założenia, że społeczna szkodliwość czynu umożliwiała w tym przypadku warunkowe umorzenie postępowania.

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Kielcach Wydziału Apelacyjnego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *