Starosta i jeszcze dwie osoby z prokuratorskimi zarzutami. Czego dokładnie dotyczą?

Śledztwo, które nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Kielcach, a które prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, obejmuje oprócz starosty Bogusława W. także dwie inne osoby.
-Postępowanie dotyczy przede wszystkim inwestycji budowlanej w postaci remontu i rozbudowy szpitala w Opatowie w latach 2013 -2014 oraz działań podejmowanych w tym zakresie przez m.in. funkcjonariuszy publicznych ze Starostwa Powiatowego w Opatowie, czy przedstawicieli spółek ?Twoje Zdrowie ? Lekarze Specjaliści? w Katowicach, ?Medical Stocks – Składy Medyczne? w Katowicach? i ?Top Medicus? w Opatowie ?informuje prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opatowie.
Podstawą do wszczęcia śledztwa było pisemne zawiadomienie o przestępstwie złożone przez Stowarzyszenie ?Powiat Opatowski ? Lepsze Jutro? z Tarłowa. W sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy   w   postaci   przede   wszystkim   zeznań   świadków   i dokumentacji, a w tym związanej z remontami i rozbudową szpitala w Opatowie ? co jest głównym wątkiem sprawy ? czy wreszcie dwóch opinii biegłego z zakresu księgowości i finansów.
Na podstawie tego materiału dowodowego ustalono, jakie konkretnie działania – związane z remontem i rozbudową szpitala – podejmowały poszczególne, odpowiedzialne za to osoby, a w tym starosta opatowski, prezesi zarządów ww. spółek i które z nich swoim działaniem wypełniły znamiona czynów zabronionych. W oparciu o tak zgromadzony materiał dowodowy prokurator wydał postanowienia o przedstawieniu zarzutów trzem osobom.
W dniu 05.04.2018 r. prokurator przedstawił Joannie Sz. dwa zarzuty związane z działaniem na szkodę spółki ?Top Medicus? w Opatowie, jako pełniącej funkcję prezesa zarządu spółki i podejmującej decyzje w jej imieniu. W przypadku pierwszego z tych czynów zarzut dotyczy zawarcia w dniu 31.07.2014 r. umowy wykupu wierzytelności na kwotę ponad 680.000 zł, w przypadku drugiego wykupu wierzytelności w okresie od 19.05.2015 r. do 26.06.2015 r. w ramach 4 umów, łącznie na kwotę 6 mln zł. Wykup wierzytelności nastąpił od podmiotów, które dokonywały  remontu   i   rozbudowy  szpitala   w   Opatowie   i   były wierzycielami  spółek ?Twoje  Zdrowie ? Lekarze Specjaliści? w Katowicach oraz ?Medical Stocks ? Składy Medyczne? w Katowicach. Podejrzana nie przyznała się do zarzucanych jej czynów, skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
W dniu 11.04.2018 r. prokurator przedstawił Bogusławowi W. zarzuty popełnienia 7 przestępstw związanych z pełnioną przez niego funkcją Starosty, w tym 4 dotyczących przekraczania uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i oszustw co do mienia znacznej wartości na szkodę 4 podmiotów gospodarczych wykonujących remont i rozbudowę szpitala opatowskiego w latach 2013 -2014 ? wartość wyłudzonych kwot co do poszczególnych zarzutów to odpowiednio: w pierwszym przypadku blisko 5 mln zł, w drugim ponad 4 mln zł, w trzecim 3,6 mln zł, w czwartym ponad 1,9 mln zł, przy czym w tym przypadku doszło do usiłowania wyłudzenia kwotę 3,3 mln zł; 5. zarzut dotyczy oszustwa na szkodę jednej z pokrzywdzonych firm dokonanego w maju 2014 r., tj. usiłowania na kwotę 40.000 zł, a w tym dokonania na kwotę 25.000 zł; pozostałe dwa zarzuty dotyczą września i października 2014 r. i są związane z przekraczaniem uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przy zawieraniu umów na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa w sytuacji, gdy podejrzany wiedział, iż zlecone prace wykonywały inne osoby i z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach przesyłanych do ZUS w związku z tymi umowami. Bogusław W. nie przyznał się popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył   wyjaśnienia.   Tytułem   środka   zapobiegawczego   prokurator zastosował wobec niego zawieszenie w czynnościach służbowych Starosty Powiatowego w Opatowie.
W dniu 16.04.2018 r. prokurator przedstawił Janowi G. 18 zarzutów oszustw i usiłowań oszustw, w tym co do mienia znacznej wartości, na szkodę 4 podmiotów gospodarczych w kwocie łącznej blisko 14 mln zł i dodatkowo w kwocie ponad 1,5 mln zł co do oszustw, których usiłował dokonać. Wszystkie te zarzuty są związane z pracami remontowo -budowlanymi prowadzonymi w opatowskim szpitalu przez spółkę ?Twoje Zdrowie ? Lekarze Specjaliści? w Katowicach i ?Medical Stocks ? Składy Medyczne? w Katowicach, w których w/w był odpowiednio prezesem zarządu i członkiem zarządu, a w imieniu których zawierał umowy z oszukanymi podmiotami. Pokrzywdzone firmy to te same 4 podmioty gospodarcze, które zostały ujęte w zarzutach Bogusława W. Jan G. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50.000 zł, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
Zarzucane podejrzanym czyny są zagrożone karami do 10 lat pozbawienia wolności.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *