Europosłanka Beata Gosiewska zaprasza młodzież do udziału w konkursie (wideo)

Europosłanka Beata Gosiewska zaprasza młodzież szkół średnich w Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie do udziału w Konkursie Multimedialnym ?Moja droga do kariery zawodowej w Parlamencie Europejskim?.

REGULAMIN  KONKURSU MULTIMEDIALNEGO ?Moja droga do kariery zawodowej w Parlamencie Europejskim?

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Gosiewska.
 2. Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół średnich z terenu miast Ostrowiec Świętokrzyski i Opatów .
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie prac konkursowych z dopiskiem Moja droga do kariery zawodowej w Parlamencie Europejskim na płycie cd lub nośniku danych zgodnie z załączonym formularzem do dnia 31 Marca 2019 r. na adres:  Gazeta Ostrowiecka. Redakcja i biuro ogłoszeń Aleja 3 Maja 6 27-400  Ostrowiec Świętokrzyski
 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 2. Patronat Medialny –  Gazeta Ostrowiecka i Lokalna TV                                                                         
 • 2. Cele konkursu
 1. Rozwijanie wśród uczniów szkół średnich zainteresowania działalnością Unii Europejskiej;
 2. Rozwijanie umiejętności i postaw obywatelskich oraz proeuropejskich, ze szczególnym uwzględnieniem roli UE w rozwój ekonomiczny i społeczny państwa polskiego, w tym województwa świętokrzyskiego oraz miast Ostrowiec Św. i Opatów
 3. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.
 4. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
 5. Kształtowanie umiejętności dokonywania selekcji informacji.
 6. Wdrożenie do korzystania z różnych źródeł informacji.

 

 3. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Prezentacja multimedialna powinna:
  • być wykonana w Programie Microsoft Power Point, lub innym. Wewnętrzna organizacja i ilustracja slajdów dowolna;
  • trwać do 15 min. i zawierać maksymalnie 35 slajdów;
  • zawierać główne myśli (przesłanie) nawiązujące do tematu;
  • być wzbogacona obrazem, filmem, dźwiękiem z opisanym źródłem
  • otwierać się automatycznie po uruchomieniu.
 1. Do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą następujące dane:
  • dane adresowe, telefon
  • imię i nazwisko ucznia
  • nazwa szkoły i klasa
 1. Zagadnienia obejmują
 • Prezentacja swoich mocnych stron
 • Co bym zrobił dla swojego miasta , regionu jako Euro Poseł
 • Jaki wpływ maja na ciebie i twój region decyzje Parlamentu Europejskiego
 • Moja przyszłość zawodowa związana z polityką
 1. Kryteria oceniania prac:
 • zgodność treści z tematem konkursu;
 • poprawność merytoryczna zawartych treści;
 • oryginalność pracy;
 • estetyka wykonania, czytelność, przejrzystość, spójność, samodzielność;
 • podanie bibliografii;
 • stopień trudności użytych technik.
 1. Decyzje komisji oceniającej prace są wiążące i ostateczne.
 • 4. Przepisy końcowe
 1. Organizator przyzna nagrody dla 5 najlepszych prac.
 2. Główną nagrodą przyznaną przez Organizatora dla 5 najlepszych prac jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
 3. Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 4. Podsumowanie konkursu, uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się w kwietniu 2019 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach, a w szczególności o laureatach konkursu.
 6. Prace zgłoszone do konkursu pozostają do dyspozycji organizatora.
 7. Koordynatorem konkursu jest Rafał Matysek ? tel. kontaktowy 601-694-806.
 8. W sprawach dotyczących konkursu prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu.
 9. Uprzejmie prosi się dyrektorów szkół i nauczycieli o rozpropagowanie konkursu, a młodzież do licznego w nim udziału

                                      

    Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

       Zgłaszamy udział  Konkursie Multimedialnym ?Moja droga do kariery zawodowej w Parlamencie Europejskim?

 1. Dane szkoły:

Pełna nazwa szkoły

Ulica

Miejscowość

Telefon

e-mail

 1. Dane uczestnika (prosimy wypełnić literami drukowanymi):

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

e-mail

Akceptujemy założenia, cele, warunki i zasady uczestnictwa w konkursie.

????????????????..??..?? ??????????..?????????. ????..????????. 

 Zgoda rodziców /prawnych opiekunów/

na przetwarzanie danych osobowych, publikację wyników  Konkursu Multimedialnego

?Moja droga do kariery zawodowej w Parlamencie Europejskim?

prezentację nagrodzonych prac oraz wykorzystanie prac do celów dydaktyczno-oświatowych.

 1. Nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………………
 2. Imię/imiona ucznia ……………………………………………………………………………………..
 3. Adres zamieszkania ???????????????????????????????.????
 4. Szkoła ……………………………………………………………………………………………………….
 5. Klasa ………………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikację wyników Gminnego Konkursu Multimedialnego na stronie internetowej organizatora konkursu oraz prasie zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Wyrażam zgodę na prezentację pracy oraz jej wykorzystanie do celów dydaktyczno-oświatowych przez organizatora konkursu

???????????????.???.??????????.????????????????????????

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *